ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น)

          มูลนิธิเทโร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เชิญ อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเงินทุนที่ให้จะเป็นการสนับสนุนเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้ทำการวิจัยและผู้ ช่วยโครงการวิจัยในโครงการเป็นหลัก โครงการที่เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ควรเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากแหล่งเงินทุนอื่นอยู่แล้ว

          ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็น อาจารย์ / นักวิจัย ที่มีประวัติความสำเร็จในผลงาน เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้น ๆ เป็นอย่างดี หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในสาขานั้น ๆ ในอนาคต

          ทุนที่จะให้การสนับสนุนรายละ 200,000 - 500,000 บาท ต่อปี ขึ้นกับขอบเขตของโครงการ จะมีจำนวนทุนทั้งสิ้นประมาณ 15 - 20 ทุนต่อปี ในกรณีที่เป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาปีต่อปีโดยปีต่อไปนักวิจัยจะต้องทำข้อเสนอเพื่อขอรับทุนใหม่ทุกครั้งไป

          หมดเขตรับสมัคร 15 ตุลาคม 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 644 8150-99 ต่อ 634  แฟกซ์. 02 644 6653  www.ttsf.or.th


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพสต์เมื่อ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 17:01:51 106 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP