รับตรง 60 ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์


รับตรง 60 ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์

           รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครรับตรง 4 โครงการ

           สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการพิเศษที่เปิดรับตรง 60 ม.ธรรมศาสตร์

1. โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศและโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน รอบที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร [คลิก ดาวน์โหลดรายละเอียด]

หลักสูตรที่เปิดรับตรง 60

           กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์


                - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
                - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
                - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
                - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
                - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

           กลุ่มวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

                - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
                - สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 13 กันยายน 2559


2. โครงการรับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน(TEP), หลักสููตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (TEPE) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ (AUTO-TU) คณะวิศวกรรมศาสตร์ [คลิก ดาวน์โหลดรายละเอียด]

หลักสูตรที่เปิดรับตรง 60

รับตรง 60 ม.ธรรมศาสตร์

กำหนดการรับตรง 60

รับตรง 60 ม.ธรรมศาสตร์


3. โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะแพทยศาสตร์ [คลิก ดาวน์โหลดรายละเอียด]

หลักสูตรที่เปิดรับตรง 60

                - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) รับจำนวน 30 คน

กำหนดการรับตรง 60


รับตรง 60 ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง 60 ม.ธรรมศาสตร์


4. โครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) คณะทันตแพทยศาสตร์ [คลิก ดาวน์โหลดรายละเอียด]

หลักสูตรที่เปิดรับตรง 60

                - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) รับจำนวน 18 คน

กำหนดการรับตรง 60

รับตรง 60 ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง 60 ม.ธรรมศาสตร์


ติดตามข่าว รับตรง 60 ทั้งหมด คลิกเลย

ภาพและข้อมูลจาก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 60 ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ โพสต์เมื่อ 9 กันยายน 2559 เวลา 11:37:08 708 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP