ลาดกระบัง รับสมัคร รับตรง เทคโนโลยีการเกษตร ปี 2554
         คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครนักศึกษาระบบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี ปีการศึกษา 2554 โดยมีรายละเอียดดังต่อนี้

หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี

         1. พืชไร่ จำนวนที่รับ 60 คน
         2. ปฐพีวิทยา จำนวนที่รับ 25 คน
         3. พืชสวน จำนวนที่รับ 60 คน
         4. เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช จำนวนที่รับ 40 คน
         5. สัตวศาสตร์ จำนวนที่รับ 50 คน
         6. วิทยาศาสตร์การประมง จำนวนที่รับ 50 คน
         7. พัฒนาการเกษตร จำนวนที่รับ 35 คน
         8. การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม จำนวนที่รับ 25 คน
         9. นิเทศศาสตร์เกษตร จำนวนที่รับ 40 คน


กำหนดการ

         สมัครได้ด้วยตนเองหรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

         ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/ หรือที่ www.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/agri_admission_2554.pdf


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลาดกระบัง รับสมัคร รับตรง เทคโนโลยีการเกษตร ปี 2554 โพสต์เมื่อ 7 สิงหาคม 2553 เวลา 16:26:37 143 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP