โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 60โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 60

           รับตรง 60 โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร มาแล้ว ลองไปดูรายละเอียด โควตา 60 ศิลปากร พร้อมข้อมูลคณะที่เปิดสอบตรง

           มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรง โควตาพิเศษ 28 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กำหนดการรับสมัครโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 60

             - ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2559 : ผู้สมัครสามารถสมัครสอบผ่าน www.quota.su.ac.th หรือ reg.su.ac.th หลังจากนั้น ชำระเงินค่าสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดผ่านระบบออนไลน์ หรือส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งผ่านโรงเรียน

             - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

             - วันที่ 18 มีนาคม 2560 : สอบสัมภาษณ์

             - วันที่ 1 เมษายน 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

             - วันที่ 25-28 เมษายน 2560 : ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเเคลียริงเฮาส์ ที่ www.aupt.or.th 

             - วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะที่เปิดรับสมัครสอบโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 60

             - คณะอักษรศาสตร์ จำนวน 325 คน

             - คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 120 คน

             - คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 290 คน

             - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 115 คน

             - คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 410 คน

             - คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 680 คน

             - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 225 คน

คุณสมบัติผู้สมัครโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 60

           1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ เฉพาะโรงเรียน/สถานศึกษาใน 28 จังหวัด ตามที่ ม.ศิลปากร กำหนด

           2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตามเกณฑ์ที่สาขากำหนด

           3. มีผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560, วิชาสามัญ 9 วิชา และวิชาเฉพาะที่คณะเป็นผู้จัดสอบ

รายชื่อ 28 จังหวัด ตามโควตา 60 ศิลปากร

             - กาญจนบุรี

             - จันทบุรี

             - ฉะเชิงเทรา

             - ชลบุรี

             - ชัยนาท

             - ชุมพร

             - ตราด

             - นครนายก

             - นครปฐม

             - นนทบุรี

             - ปทุมธานี

             - ประจวบคีรีขันธ์

             - ปราจีนบุรี

             - พระนครศรีอยุธยา

             - เพชรบุรี

             - ระนอง

             - ระยอง

             - ราชบุรี

             - ลพบุรี

             - สมุทรปราการ

             - สมุทรสงคราม

             - สมุทรสาคร

             - สระแก้ว

             - สระบุรี

             - สิงห์บุรี

             - สุพรรณบุรี

             - อ่างทอง

             - อุทัยธานี

เกณฑ์การคัดเลือกโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 60

โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 60

โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 60

โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 60

โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 60

โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 60

โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 60

โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 60


ติดตามข่าว รับตรง 60 ทั้งหมด คลิกเลย

ภาพและข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 60 โพสต์เมื่อ 5 กันยายน 2559 เวลา 15:00:36 7,112 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP