x close

นักศึกษาไทย คว้าชนะเลิศนานาชาติ สิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการ

 
          นักศึกษาไทย คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับผู้พิการในระดับนานาชาติ

         
ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เนคเทค ได้ร่วมกับสถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (REAT) ได้ทำการคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทย เพื่อไปร่วมแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับผู้พิการในระดับนานาชาติ (Student Design Challenge) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ iCREATe2010 เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานที่เป็นนวัตกรรมช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุเข้าร่วมแข่งขันในเวทีสากล

          รวมทั้งได้เข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านนี้ในประเทศไทยต่อไป การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับผู้พิการในระดับนานาชาติ ในครั้งนี้ มีทีมนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ไทย สิงคโปร์ ทั้งหมด 34 ทีม ซึ่งตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลอื่นๆ รวม 3 รางวัล ได้แก่ ผลงานการแข่งขัน "โปรแกรมแปลภาษาไทยเป็นภาษามือสามมิติ" ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับผู้พิการในระดับนานาชาติ (Student Design Challenge) พร้อมรับเงินรางวัล 1,400 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นผลงานของนายณัฐดนัย หอมคง และนายนัทธ์นที มณีรัตน์ จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

          นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Best Prototype คือ เครื่องเปิดหนังสืออัตโนมัติสำหรับผู้พิการทางแขน (An Automatic Page Flipping System for Disabled Readers) พัฒนาโดย นายบาศ ทรงศิลป์ นายประกายเพชร ศุภกาญจนกันติ นายเมธิชัย โอบอ้อม จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรางวัล Best poster คือ ผลงาน 9 ช่องมหัศจรรย์ (Incredible 9 Squares) ผลงานของ นางสาวชยพร ศุภวิไล นายณัฐพงศ์ สุระเสถียร จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

       
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นักศึกษาไทย คว้าชนะเลิศนานาชาติ สิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการ อัปเดตล่าสุด 10 กันยายน 2553 เวลา 14:33:46 337 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP