สพฐ. แจกทุนครู เรียนป.โท 1,000 ทุน
สพฐ. แจกทุนครูที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะครูในระดับสูงสุด เข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท ภาคพิเศษ ม.รามคำแหง ตามความสมัครใจจำนวน 1,000 ทุน ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจกทุนครูที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะครูในระดับสูงสุด เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 1,000 ทุน ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ


          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้กำหนดให้มีการทดสอบสมรรถนะครูทุกคน เพื่อคัดแยกกลุ่มพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง(SP2) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ผ่านการประเมินระดับสูงสุดมีสิทธิในการรับทุนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อศึกษาต่อในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา/แนะแนว ได้ตามความสมัครใจ 1,000 ทุน ทุนละ 100,000 บาท โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะเปิดสอน ณ สาขาวิชาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 4 แห่ง ใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคกลางและภาคตะวันออก จะจัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ที่จังหวัดตรัง ซี่งจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในเดือนกันยายน 2553

          สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ สพฐ. หรือ เว็บไซต์สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งแบบสำรวจขอรับทุนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนครูทั่วไปที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในโครงการดังกล่าว สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ ซึ่งจะคิดค่าลงทะเบียนและค่าหน่วยกิตในอัตราเดียวกับนักศึกษาทุน โดยให้ส่งแบบสำรวจก่อนวันที่ 15 สิงหาคมนี้ขอบคุณข้อมูลจาก

ผู้สื่อข่าว : พงศ์อิทธิ์ เชิดชูวงศ์  
Rewriter : ฑีฆะสุดา ภักดี
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สพฐ. แจกทุนครู เรียนป.โท 1,000 ทุน โพสต์เมื่อ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 15:23:41 273 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP