x close

สพฐ. แจกทุนครู เรียนป.โท 1,000 ทุน
สพฐ. แจกทุนครูที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะครูในระดับสูงสุด เข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท ภาคพิเศษ ม.รามคำแหง ตามความสมัครใจจำนวน 1,000 ทุน ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจกทุนครูที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะครูในระดับสูงสุด เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 1,000 ทุน ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ


          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้กำหนดให้มีการทดสอบสมรรถนะครูทุกคน เพื่อคัดแยกกลุ่มพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง(SP2) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ผ่านการประเมินระดับสูงสุดมีสิทธิในการรับทุนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อศึกษาต่อในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา/แนะแนว ได้ตามความสมัครใจ 1,000 ทุน ทุนละ 100,000 บาท โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะเปิดสอน ณ สาขาวิชาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 4 แห่ง ใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคกลางและภาคตะวันออก จะจัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ที่จังหวัดตรัง ซี่งจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในเดือนกันยายน 2553

          สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ สพฐ. หรือ เว็บไซต์สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งแบบสำรวจขอรับทุนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนครูทั่วไปที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในโครงการดังกล่าว สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ ซึ่งจะคิดค่าลงทะเบียนและค่าหน่วยกิตในอัตราเดียวกับนักศึกษาทุน โดยให้ส่งแบบสำรวจก่อนวันที่ 15 สิงหาคมนี้ขอบคุณข้อมูลจาก

ผู้สื่อข่าว : พงศ์อิทธิ์ เชิดชูวงศ์  
Rewriter : ฑีฆะสุดา ภักดี
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สพฐ. แจกทุนครู เรียนป.โท 1,000 ทุน อัปเดตล่าสุด 3 สิงหาคม 2553 เวลา 15:24:32 423 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP