บอร์ดสั่งห้าม สทศ. เปลี่ยนชื่อ ทดสอบ V-NET
บอร์ดสั่งห้าม สทศ.เปลี่ยนชื่อ ทดสอบV-NET

           บอร์ด สทศ.สั่งห้ามเปลี่ยนชื่อสอบ V-NET เป็น T-NET พร้อมแจ้งเรื่องเตรียมสอบไปยังสถาบันอาชีวะทุกแห่ง แต่ใครจะมาสอบขอให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ

          
ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. เกี่ยวกับเรื่องการขอเปลี่ยนชื่อการจัดทดสอบให้แก่นักศึกษากลุ่มอาชีวศึกษา เพื่อนำคะแนนไปปรับปรุงการเรียนของนักศึกษาและการสอนของอาจารย์ด้านอาชีวศึกษา โดยเปลี่ยนชื่อจาก Vocational National Education Test หรือ V-NET มาเป็น Technological National Educational Test หรือ T-NET เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความสับสน เนื่องจากการจัดสอบครั้งนี้จะไม่มีการสอบภาคปฏิบัติ แต่จะทดสอบการคิด วิเคราะห์ ความรู้แกนกลางวิชาชีพ ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นคุณลักษณะร่วมกัน โดยจะจัดสอบให้กับนักศึกษาสายอาชีวะทุกโรงเรียนจาก 6 สังกัด ยกเว้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในวันที่ 23 มกราคม 2554 แต่ทางคณะกรรมการบริหาร สทศ.ไม่เห็นด้วย และขอให้ใช้ V-NET เหมือนเดิม เพราะ สทศ.เป็นหน่วยงานที่ตั้งชื่อดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น และขอให้ สทศ.แจ้งเรื่องดังกล่าว พร้อมการเตรียมการจัดสอบ ตลอดจนปฏิทินการสอบ V-NET ให้ทุกหน่วยงานรวมถึง สอศ.ด้วย ส่วนหน่วยงานใดจะสอบหรือไม่ ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ.


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บอร์ดสั่งห้าม สทศ. เปลี่ยนชื่อ ทดสอบ V-NET โพสต์เมื่อ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 14:22:28 143 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP