กสพท 54 ประกาศผลสอบแล้ว
          กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 ดังนี้

     ประกาศผลสอบ กสพท 54 : สถิติการสอบวิชาเฉพาะ ปี การศึกษา 2554 
     ประกาศผลสอบ กสพท 54 : กำหนดการคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2554 
     แบบฟอร์ม ขอตรวจสอบผลคะแนนวิชาเฉพาะฯ  กสพท 54  
     
ดูคะแนนการสอบวิชาเฉพาะฯ กสพท 54 ปีการศึกษา 2554 
     ประกาศผลสอบ กสพท 54 : การประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะฯ ปีการศึกษา 2554 


          ทั้งนี้ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบันในการดำเนินการรับสมัครบุคคล ผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) เพื่อเป็นการลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง ลดปัญหาในการมอบตัวเข้าศึกษาซ้ำซ้อนหลายสถาบันในปีการศึกษาเดียวกัน อันเป็นเหตุให้มีการสละสิทธิ์ และมีที่นั่งว่างในแต่ละสถาบัน โดยคณะ/วิทยาลัยแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ร่วมสอบคัดเลือกฯ และจำนวนรับโดยประมาณ 1,432 คน ดังนี้

  + คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ 20 คน
  + คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 200 คน
  + คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 52 คน
  + คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ 72 คน
  + คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  รับ 30 คน
  + คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับ 158 คน
  + คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับ 250 คน
  + วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รับ 40 คน
  + คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ 165 คน
  + คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ 40 คน
  + วิทยาแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล รับ 70 คน
  + วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า**เพศชาย รับ 60 คน
  + วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า**เพศหญิง รับ 40 คน

  + คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 80 คน
  + คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ 80 คน
  + คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 30 คน
  + คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ 20 คน
  + คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ 25 คน

           รวมทั้งสิ้น 1,432 คน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กสพท 54 ประกาศผลสอบแล้ว โพสต์เมื่อ 2 สิงหาคม 2553 เวลา 17:28:19 651 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP