รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์ โครงการรับตรงนักเรียนที่มีผลการเรียนดี


รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

          รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครโครงการรับตรงนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านโครงการรับตรงนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กำหนดการรับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

คณะ/สาขาที่เปิดรับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 633 คน

             - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 95 คน

             - คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 182 คน

             - คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 10 คน

             - คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 102 คน

             - คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 52 คน

             - คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 34 คน

             - คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 24 คน

             - คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 50 คน

             - คณะนิติศาสตร์ จำนวน 35 คน

             - คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 14 คน

             - คณะการแพทย์แผนไทย จำนวน 10 คน

             - คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 คน

             - วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 20 คน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 539 คน

             - คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 75 คน

             - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 120 คน

             - คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ จำนวน 228 คน

             - วิทยาลัยอิสลามศึกษา จำนวน 36 คน

             - คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 10 คน

             - คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 40 คน

             - คณะวิทยาการสื่อสาร จำนวน 30 คน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 192 คน

             - คณะการบริการและการท่องเที่ยว จำนวน 42 คน

             - คณะวิเทศศึกษา จำนวน 50 คน

             - คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 คน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 144 คน

             - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 132 คน

             - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จำนวน 12 คน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 220 คน

             - คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 200 คน

             - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 20 คน

เกณฑ์รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์


ติดตามข่าว รับตรง 60 ทั้งหมด คลิกเลย

ภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University - PSU, งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์ โครงการรับตรงนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โพสต์เมื่อ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 11:21:21 774 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP