รับตรง 60 ม.เทคโนโลยีสุรนารี โควตาวิชาเรียน


รับตรง 60 ม.เทคโนโลยีสุรนารี

          รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัคร โควตา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 60 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2559

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตาวิชาเรียน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กำหนดการรับตรง 60 ม.เทคโนโลยีสุรนารี

 รายละเอียด 
 วัน/เดือน/ปี 
 เปิดรับสมัคร ทาง www.sut.ac.th/ces 
 วันที่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2559 
 ชำระเงินค่าสมัคร  วันที่ 1 สิงหาคม - 16 กันยายน 2559
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ทาง www.sut.ac.th/ces 
 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
 สอบสัมภาษณ์  วันที่ 17-18 ธันวาคม 2559
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ทาง www.sut.ac.th/ces 
 วันที่ 26 ธันวาคม 2559
 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - วันที่ 16 มกราคม 2560
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ 20 มกราคม 2560
 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเคลียริ่งเฮาส์  วันที่ 25-28 เมษายน 2560
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับตรง 60 ม.เทคโนโลยีสุรนารี

รับตรง 60 ม.เทคโนโลยีสุรนารี

คุณสมบัติผู้สมัครรับตรง 60 ม.เทคโนโลยีสุรนารี

          1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

          2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2559

                - นักเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สามารถสมัครในทุกกลุ่มสาขาวิชา

                - นักเรียนในแผนการเรียนศิลป์ สามารถสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

          3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน อยู่ในตำแหน่ง Percentile ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป ของโรงเรียน


ติดตามข่าว รับตรง 60 ทั้งหมด คลิกเลย

ภาพและข้อมูลจาก ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, เฟซบุ๊ก Suranaree University of Technology

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 60 ม.เทคโนโลยีสุรนารี โควตาวิชาเรียน โพสต์เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 15:40:36 834 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP