รับตรง 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล


รับตรง 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

          รับตรง 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ดูรายละเอียด รับตรง 60 ม.มหิดล ที่นี่

          วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (4 ครั้ง) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รับตรง 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
กำหนดการรับตรง 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

รับตรง 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

สาขาวิชาที่เปิดรับตรง 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

               - สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิค
               - สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
               - สาขาวิชาดนตรีไทยและตะวันออก
               - สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
               - สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรี
               - สาขาวิชาละครเพลง
               - สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน (สากล)
               - สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน (ไทย)
               - สาขาวิชาธุรกิจดนตรี (สากล)
               - สาขาวิชาธุรกิจดนตรี (ไทย)
               - สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี (สากล)
               - สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี (ไทย)

คุณสมบัติผู้สมัครรับตรง 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล


          1. ผู้สมัครจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          2. มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้ดี
          3. มีพื้นฐานความรู้ทฤษฎีดนตรีไทยและ/หรือสากล และโสตทักษะ
          4. มีพื้นฐานความรู้เฉพาะสาขาวิชา (ตามเกณฑ์ข้อกำหนดสอบของแต่ละสาขาวิชาที่กำหนดให้สอบ)
          5. มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อวิทยาลัยฯ ได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีผลต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่ติดยาเสพติด

หมายเหตุ : การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการคัดเลือกของวิทยาลัยฯ

เกณฑ์การคัดเลือกรับตรง 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล


เครื่องดนตรีตะวันตก

รับตรง 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

เครื่องดนตรีไทย

รับตรง 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

คลิกดูรายละเอียด รับตรง 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ที่นี่  

ติดตามข่าว รับตรง 60 ทั้งหมด คลิกเลย

ภาพและข้อมูลจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, เฟซบุ๊ก College of Music, Mahidol University  

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 60 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล โพสต์เมื่อ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:19:14 773 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP