รับตรง 60 ม.แม่ฟ้าหลวง


รับตรง 60 แม่ฟ้าหลวง

           รับตรง 60 แม่ฟ้าหลวง ล่าสุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับตรง 60 รวม 40 สาขาวิชา ดูรายละเอียด รับตรงแม่ฟ้าหลวง 60 ที่นี่

           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบรับตรง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กำหนดการรับตรง 60 แม่ฟ้าหลวง

 กิจกรรม 
 วัน/เดือน/ปี 
 เปิดรับสมัครออนไลน์
ทาง www.admission.mfu.ac.th
 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2559 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ทาง www.admission.mfu.ac.th
 9 ตุลาคม 2559
 สอบข้อเขียน  
 22 ตุลาคม 2559
 สอบสัมภาษณ์  23 ตุลาคม 2559
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทาง www.admission.mfu.ac.th
 9 พฤศจิกายน 2559

หมายเหตุ : ระบบรับสมัครออนไลน์ จะปิดเวลา 15.00 น. ของวันที่ 15 กันยายน 2559

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับตรง 60 แม่ฟ้าหลวง

รับตรง 60 แม่ฟ้าหลวง

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครรับตรง 60 แม่ฟ้าหลวง

รับตรง 60 แม่ฟ้าหลวง

เกณฑ์การคัดเลือกรับตรง 60 แม่ฟ้าหลวง

1. รายวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก

รับตรง 60 แม่ฟ้าหลวง

2. องค์ประกอบและค่าน้ำหนักที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

2.1 สาขาวิชาอันดับ 1

             - คะแนนผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาตามที่กำหนด ค่าน้ำหนัก 10%

             - คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะ ค่าน้ำหนัก 70%

             - คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ค่าน้ำหนัก 20%

2.2 สาขาวิชาอันดับ 2

           ผู้เข้าสอบที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาอันดับ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาอันดับ 2 โดยพิจารณาจาก

             - ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา ค่าน้ำหนัก 10%

             - คะแนนสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 45%

             - คะแนนสอบข้ข้อเขียนวิชาเฉพาะ ค่าน้ำหนัก 45%


ดาวน์โหลด ระเบียบการคัดเลือก รับตรง 60 แม่ฟ้าหลวง ที่นี่

ติดตามข่าว รับตรง 60 ทั้งหมด คลิกเลย

ภาพและข้อมูลจาก ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, เฟซบุ๊ก ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 60 ม.แม่ฟ้าหลวง โพสต์เมื่อ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 22:06:58 2,200 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP