รับตรง 60 ม.ศิลปากร ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทย์-คณิต คณะวิศวะ


รับตรง 60 ม.ศิลปากร

            รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับตรงโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทย์-คณิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูข้อมูลโครงการ รับตรง 60 ที่นี่

            มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามโครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กำหนดการรับตรง 60 ม.ศิลปากร

รับตรง 60 ม.ศิลปากร

หมายเหตุ : ปฏิทินกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบทาง http://www.eng.su.ac.th

จำนวนที่เปิดรับตรง 60 ม.ศิลปากร


รับตรง 60 ม.ศิลปากร

หมายเหตุ : สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี อยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น "วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี"

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครรับตรง 60 ม.ศิลปากร

            - กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 ของโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ใน 13 โรงเรียน ดังนี้

                  1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
                  2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี
                  3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.สตูล
                  4. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช
                  5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง
                  6. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี
                  7. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี
                  8. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก
                  9. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เชียงราย
                  10. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เลย
                  11. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร
                  12. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.บุรีรัมย์
                  13. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี

            - มีค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.30 ของระดับชั้น ม.4-5 นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5

                  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ติดตามข่าว รับตรง 60 ทั้งหมด คลิกเลย

ภาพและข้อมูลจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, เฟซบุ๊ก Entech Silpakorn 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 60 ม.ศิลปากร ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทย์-คณิต คณะวิศวะ โพสต์เมื่อ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 11:28:49 3,822 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP