รับตรง 54 ม.อุบล เปิดรับสมัครแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกโปรดศึกษารายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะประเภทโควตาและคุณสมบัติเฉพาะคณะ/สาขาวิชา ก่อนตัดสินใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกทาง http://www.entry.ubu.ac.th/

การใช้คะแนน Gat Pat ในการสมัครเข้าคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

          การใช้คะแนน Gat/Pat ในการสมัครเข้าคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวิธีรับตรงตามพื้นที่ และรับตรงตามโควตาทุกประเภทการรับ จะใช้คะแนนการสอบ Gat/Pat  ครั้งที่ 1/52 2/52 3/52 และ ครั้งที่ 1/53 2/53 3/53 รวมทั้งหมด 6 ครั้ง(จะใช้คะแนนทุกครั้งที่นักเรียนมี โดยไม่ได้บังคับว่าจะต้องสอบทั้งหมด 6 ครั้ง)  โดยมหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อขอคะแนนทดสอบของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำเนินการประมวลผลตามองค์ประกอบการคัดเลือกและวิธีการประมวลผลที่มหาวิทยาลัยกำหนด

วิธีการสมัคร วิธีรับตรงตามพื้นที่

          ผู้ประสงค์สมัครวิธีรับตรงตามพื้นที่สามารถเลือกสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 2 อันดับ โดยชำระค่าสมัคร อันดับแรก จำนวน 150 บาท  อันดับที่สอง จำนวน 50 บาท รวมเป็นเงิน 200 บาท

กำหนดการรับสมัคร

          สมัครผ่านระบบ ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม  - 31 สิงหาคม 2553 นี้เท่านั้น

          สำหรับผู้สมัครวิธีรับตรงตามโควตาทุกประเภท (โควตาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โอลิมปิกวิชาการ  กีฬา ศิลปวัฒนธรรม โควตารักษ์เกษตร  และโควตานักเรียนเรียนดีมีภาวะความเป็นผู้นำมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ) ให้นำส่งหลักฐานเพิ่มเติม ได้แก่ 

          1.สำเนาแสดงผลการเรียน (GPAX) 4 ภาคเรียน 
          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
          3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
          4. หลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติที่แต่ละประเภทโควตากำหนด อย่างละ 1 แผ่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

          นำส่งมหาวิทยาลัยฯ ทางไปรษณีย์ ประทับตรา ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 (ส่งถึง งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 34190 (วงเล็บมุมซองด้านล่างขวาว่าโควตา...) หรือ นำส่งด้วยตัวเองที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารบริหาร (หลังเก่า) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ ภายวันที่ 31 สิงหาคม 2553 

          ทั้งนี้ หากเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โปรดนำหลักฐานตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

          ผู้สนใจสามามารถอ่านรายะเอียดการรัยสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ ทาง http://www.entry.ubu.ac.th/

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 54 ม.อุบล เปิดรับสมัครแล้ว โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 15:01:07 297 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP