สทศ. ไม่สน เปลี่ยน V-Net เป็น T-Net
เปลี่ยน V-NETเป็น T-NET (ไทยโพสต์)

          สทศ.ไม่แคร์! สั่งเปลี่ยนชื่อจัดสอบอาชีวะจาก V-NET เป็น T-NET อาชีวะ 6 สังกัด ยกเว้น สอศ.อ้างไม่อยากให้สับสน เพราะไม่ได้สอบภาคปฏิบัติ

          ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมจัดประชุมนักวิชาการอาชีวศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการสอบ Technological National Educational Test หรือ T-NET เพื่อการนำคะแนนไปปรับปรุงการเรียนของนักเรียนและการสอนของอาจารย์ โดยเปลี่ยนชื่อมาจากการสอบ Vocational National Education Test หรือ V-NET เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน เนื่องจากการจัดสอบครั้งนี้ไม่มีการสอบภาคปฏิบัติ โดยจะเป็นการทดสอบการคิด วิเคราะห์ ความรู้แกนกลางวิชาชีพ ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นคุณลักษณะร่วมกัน

          โดย สทศ.จะจัดสอบ T-NET ให้กับนักเรียนสายอาชีวะในทุก รร.จาก 6 สังกัดยกเว้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยจะสอบในวันที่ 23 ม.ค. 2554 จำนวน 3 วิชา ได้แก่ เวลา 08.30-10.30 น.สอบสมรรถนะพื้นฐาน, เวลา 11.30-12.30 น. สอบสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ และเวลา 13.30-15.30 น.สอบสมรรถนะแกนกลางวิชาชีพ จาก 7 ประเภท โดยนักเรียนแยกสอบตามประเภทวิชาของตน ได้แก่ อุตสาหกรรม พ าณิชยกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม และประมง จากนั้นจะประกาศผลสอบในวันที่ 28 ก.พ.2554

           ทั้งนี้ ถือเป็นการนำร่องการจัดสอบนักเรียนสายอาชีวะ และหากในอนาคต สอศ.มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมด้วย สทศ.ก็จะจัดสอบ V-NET และเรียกชื่อ V-NET ก็ได้โดยเชิญผู้มีความรู้ ส่วนการออกข้อสอบเป็นผู้เก็บความลับได้จาก 6 สังกัดดังกล่าวมาออกข้อสอบในเดือน ส.ค.2553

          สำหรับวิชาสมรรถนะพื้นฐานจะจัดสอบเกี่ยวกับการสื่อสารรู้เรื่องด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, ความรู้เรื่องศาสนา หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเศรษฐศาสตร์, ความรู้เรื่องสุขอนามัย สิ่งเสพติด ความปลอดภัยในชีวิต และเพศศึกษา, ความรู้เรื่องอาชีพในประเทศไทย, ความรู้เรื่องไอซีที ส่วนวิชาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล และแก้ปัญหา, ความสามารถในการหาคำตอบจากโจทย์ทางคณิตศาสตร์.ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สทศ. ไม่สน เปลี่ยน V-Net เป็น T-Net โพสต์เมื่อ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 15:55:36 201 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP