การประกวดดนตรี คนดนตรี 20 ปี สืบ นาคะเสถียร

           ในโอกาสที่มูลนิธิสืบนาคะ เสถียร จัดกิจกรรมรำลึกการจากไปของนักอนุรักษ์คนสำคัญของประเทศไทย คุณสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และการก่อตั้งมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ครบรอบ  20 ปี (2533-2553) เพื่อเป็นการเผยแพร่การทำงานขององค์กรและคุณสืบนาคะเสถียร ไปสู่กลุ่มเป้าหมายระดับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา จึงจัดให้มีการประกวดดนตรีประเภทโฟล์คซอง (Folk Song) ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงกิจกรรมดนตรีและบทเพลง พร้อมกับการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมเรียนรู้งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่า จากผลงานของคุณสืบ นาคะเสถียร และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

กติกาการรับสมัคร

          1. ประเภทดนตรีโฟล์คซอง

          2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี

          3. หลักฐานการรับสมัคร
               3.1 ใบสมัคร
               3.2 หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนที่ออกโดยสถานศึกษา
               3.3 ภาพถ่ายผู้สมัครรายบุคคลของสมาชิก ขนาด 2 นิ้ว (คนละ 1 รูป) แนบมาสมัครพร้อมรายชื่อใต้รูป
               3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครที่ยังไม่มีบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

การรับสมัคร

               1. ขอรับใบสมัครได้ที่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โทรศัพท์ 02-224-7838-9 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-15.00น. หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://www.seub.or.th/ ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 สิงหาคม 2553 

               2. การสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการประกวดที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร หรือสมัครทางไปรษณีย์หรือทาง เวปไซด์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2553 โดยทาง EMS จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นเกณฑ์

               3. กิจกรรมนี้รับสมัครวงเข้าประกวดเพียง 30 วงเท่านั้น หากครบตามจำนวนจะปิดรับสมัครทันที แม้ว่าจะไม่ครบตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในเบื้องต้น

กำหนดการประกวด

           รอบคัดเลือกวันที่ 14 กันยายน 2553 วงดนตรีที่เข้าประกวดจะต้องเล่นเพลงบังคับ 2 เพลง  ได้แก่ เพลงสืบทอดเจตนา โดยแอ๊ด คาราบาว หรือ เพลงสืบ นาคะเสถียร โดยหงา คาราวาน (ไม่จำเป็นต้องเล่นเหมือน สามารถดัดแปลงได้ตามความถนัดของผู้เข้าประกวด)

           รอบชิงชนะเลิศ จัดการประกวดในวันที่ 16 กันยายน 2553 ณ หอศิลปะและวัฒนธรรม กรุงเทพฯ

ระเบียบการประกวดรอบตัดสิน

           1. จำนวนผู้เข้าประกวดในแต่ละวงไม่เกิน 3 คน

           2. เพลงที่ใช้ในการประกวดมีจำนวน 2 เพลง ดังนี้ 
           เพลงที่แต่ง 1 เพลง  แนวเพลงที่แต่งเพื่อส่งเข้าประกวดเป็นแนวเพลง Folk Song ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่า คุณสืบ นาคะเสถียร หรืองานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีความยาวของดนตรีไม่น้อยกว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 เพลง
           เพลง บังคับ 1 เพลง (แต่ไม่ต้องเล่นเหมือนก็ได้) เลือกจากเพลงสืบทอดเจตนา โดยแอ็ด คาราบาว หรือเพลงสืบ นาคะเสถียร โดยหงา คาราวาน

           3. เวลาในการเตรียมวงช่วงการคัดเลือกรอบสุดท้าย ไม่เกิน 5 นาที

           4. ผู้เข้าประกวดต้องนำเครื่องดนตรีมาเอง 

           5. ห้ามใช้กีตาร์ไฟฟ้า กลองชุด และเครื่องแต่งเสียง

รางวัลการประกวด

           - รางวัลชนะเลิศ เงินทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
           - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร    
           - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตรจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่

           มูลนิธิ สืบนาคะเสถียร 
           693 อาคาร 4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยศเส 
           ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค   
           เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
           กรุงเทพฯ 10100 

           โทรศัพท์ / โทรสาร 02-224-7838-9 
           E-mail : snf@seub.or.th  
           เว็บไซต์ http://www.seub.or.th/

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
การประกวดดนตรี คนดนตรี 20 ปี สืบ นาคะเสถียร โพสต์เมื่อ 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 18:42:21 143 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP