x close

แอดมิชชั่น 2559 พบศึกษาศาสตร์แข่งขันสูง ชี้เด็กอยากเป็นครูมากขึ้น


แอดมิชชั่น 2559

          ประกาศผลแอดมิชชั่น 59 พบคณะศึกษาศาสตร์มีการแข่งขันสูง ชี้เด็กอยากเป็นครูมากขึ้น อีกเหตุผลหนึ่งคือหากเลือกสาขาวิชานี้แล้ว อาจจะมีโอกาสได้ที่เรียนสูง

          วันที่ 6 มิถุนายน 2559 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 ได้รายงานการประกาศผลแอดมิชชั่นประจำปี 2559 โดยระบุว่า ในปี 2559 มีผู้สมัครแอดมิชชั่นทั้งสิ้น 105,046 คน จากจำนวนรับ 156,216 คน ใน 88 สถาบันอุดมศึกษา โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายมีจำนวน 85,834 คน
แอดมิชชั่น 2559

          ทั้งนี้จากจำนวนดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ยังมีที่ว่างเหลืออีกจำนวนมาก ซึ่งในหลายมหาวิทยาลัยอาจจะมีการรับนักศึกษาเพิ่ม โดยผู้เข้าสมัครแอดมิชชั่นที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้

แอดมิชชั่น 2559

          สำหรับคณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก มีดังนี้

          - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีอัตราการแข่งขันอยู่ที่ 1:52
          - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มีอัตราการแข่งขันอยู่ที่ 1:46
          - สำนักวิชาพยายาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีอัตราการแข่งขันอยู่ที่ 1:43
          - คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการปฐมวัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มีอัตราการแข่งขันอยู่ที่ 1:40
          - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีอัตราการแข่งขันอยู่ที่ 1:38

          โดยเมื่อดูจากอันดับข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้สมัครมีแนวโน้มอยากเป็นครูมากขึ้น จากรายงานข่าวระบุไว้ว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีอัตราการรับเพียง 10 อัตรา แต่มีผู้สมัคร จำนวน 515 คน ทั้งนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้สมัครเลือกสาขาดังกล่าวนั้น เป็นเพราะว่าหากเลือกสาขาวิชานี้แล้ว อาจจะมีโอกาสได้ที่เรียนสูงจึงตัดสินใจเลือกสาขาวิชาดังกล่าวเยอะ

แอดมิชชั่น 2559

          สำหรับผู้ที่ได้คะแนนแอดมิชชั่น 2559 สูงสุด 6 คน ได้แก่

          1. นายชยานันต์ คำหอม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 91.89 ติดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

          2. น.ส.ชนนิกานต์ แซ่ลี้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ได้คะแนนร้อยละ 89.32 ติด คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          3. น.ส.พิชยา โอภาสเสถียร โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา ได้คะแนนร้อยละ 87.35 ติดคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

แอดมิชชั่น 2559

          4. นายณัฐชนน ลำจวน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ได้คะแนนร้อยละ 85.83 ติดคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          5. น.ส.สุภิดา อึ้งอร่าม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 85.63 ติด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          6. นายภาสชัย แก้วสนธิ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้คะแนนร้อยละ 84.67 ติดคณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แอดมิชชั่น 2559

          โดยคุณแม่ของ นายชยานันต์ ผู้ที่มีคะแนนแอดมิชชั่นอันดับ 1 เปิดเผยว่า ดีใจที่ลูกชายได้รับคัดเลือกในสาชาวิชาดังกล่าว แต่ตอนนี้ลูกชายอยู่ในระหว่างการศึกษาที่กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย เนื่องจากได้ทุนจากรัฐบาลเพื่อศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตั้งแต่เมื่อปี 2558 ซึ่งการเรียนนั้นค่อนข้างหนัก ลูกชายจึงกลับมาสมัครแอดมิชชั่นใหม่อีกครั้งในปีนี้ แต่ยังไม่ทราบว่าลูกจะกลับมาเรียนหรือไม่ ซึ่งทางครอบครัวก็พร้อมสนับสนุนถ้าหากลูกจะกลับมาเรียนที่ประเทศไทยก็พร้อมจะชดใช้ทุนคืนให้กับรัฐบาลตามเงื่อนไขของการรับทุน

แอดมิชชั่น 2559

ติดตามข่าว Admission 59 ทั้งหมด คลิกเลย

ภาพและข้อมูลจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
แอดมิชชั่น 2559 พบศึกษาศาสตร์แข่งขันสูง ชี้เด็กอยากเป็นครูมากขึ้น อัปเดตล่าสุด 6 มิถุนายน 2559 เวลา 14:50:41 9,304 อ่าน
TOP