เปิด 6 รายชื่อนักเรียนได้คะแนนสูงสุด ผล Admission 59

admission59

         เปิด 6 รายชื่อนักเรียนได้คะแนนสูงสุด ชยานันต์ คำหอม นักเรียนเตรียมอุดม ได้คะแนนสูงสุด 91.89 คะแนน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         วันที่ 5 มิถุนายน 2559 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) แถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือ แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2559 (Admission 59)

         โดยเปิดเผยว่า สอท. พร้อมประกาศผล Admission 59 อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันนี้ (5 มิถุนายน) ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14 แห่งที่ร่วมประกาศผลกับทาง สอท. ซึ่งหลังจากทราบผลแล้ว ขอให้นักเรียนเดินทางไปสอบสัมภาษณ์ในวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2559
 
         สำหรับการทดสอบปีนี้ มีผู้สมัครแอดมิชชั่นทั้งสิ้น 105,046 คน ในสถาบันอุดมศึกษาที่ สอท. ดำเนินการคัดเลือกให้รวม 88 สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 754 คณะ/สาขาวิชา โดยมีรหัสคณะ/สาขาวิชาให้เลือกทั้งสิ้น 4,191รหัส มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 85,834 คน จากจำนวนรับทั้งสิ้น 156,216 คน คิดเป็นร้อยละ 55

         โดยสามารถจำแนกตามประเภทสถาบัน ดังนี้

         - มหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิกทปอ. 24 แห่ง จำนวนรับ 85,011 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 68,546 คน คิดเป็นร้อยละ 81
         - มหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวนรับ 25,695 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 14,103 คน คิดเป็นร้อยละ 55
         - สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวนรับ 425 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 346 คน คิดเป็นร้อยละ 81
         - สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวนรับ 45,085 คน ผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 2,843 คิดเป็นร้อยละ 6

         จากข้อมูลข้างต้น จึงยังมีที่นั่งว่างเหลืออีกจำนวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะมีการเปิดรับสมัครอีกครั้ง ขอให้ผู้ที่พลาดจากแอดมิชชั่นกลางคอยติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต่อไป

         ทั้งนี้ คณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

         1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) อัตราแข่งขัน 1:52
         2. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ อัตราแข่งขัน 1:46
         3. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อัตราแข่งขัน 1:43
         4. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยทักษิณ อัตราแข่งขัน 1:40
         5. คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราแข่งขัน 1:38 คน

         สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา ในการแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 6 ราย มีดังนี้

         1. นายชยานันต์ คำหอม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 91.89 คะแนน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         2. น.ส.ชนนิกานต์ แซ่ลี้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 89.32 คะแนนคณะนิติศาสตร์พื้นฐานศิลปะศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         3. น.ส.พิชยา โอภาสเสถียร โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา 87.35 คะแนน คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         4. นายณัฐชนน ลำจวน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 85.83 คะแนน คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         5. น.ส.สุภิดา อึ้งอร่าม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 85.63 คะแนน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         6. นายภาสชัย แก้วสนธิ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 84.67 คะแนน คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ติดตามข่าว Admission 59 ทั้งหมด คลิกเลย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
- Admission 59


เปิด 6 รายชื่อนักเรียนได้คะแนนสูงสุด ผล Admission 59 โพสต์เมื่อ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 16:17:58 15,007 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เปิด 6 รายชื่อนักเรียนได้คะแนนสูงสุด ผล Admission 59 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP