สจล. เปิดรับสมัคร ป.โท-เอก


สจล. เปิดรับสมัคร ป.โท-เอก (สจล.)

   
          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับ ป.โท-เอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ วิทยาลัยนานาชาติ

แบบที่ 1 (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)

          เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2553

แบบที่ 2 (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)

          เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 13 กันยายน 2553

ข้อมูลเพิ่มเติม :
http://kmitlsme13.rector.kmitl.ac.th/pr/pdf/luck136.pdfขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สจล. เปิดรับสมัคร ป.โท-เอก โพสต์เมื่อ 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 16:35:10 210 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP