รับตรง 59 มศว โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ ระยะที่ 2


รับตรง มศว 59

          รับตรง มศว 59 ข่าวรับตรง ล่าสุด มศว เปิดรับตรง 59 โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ ระยะที่ 2 ดูรายละเอียด การสมัครสอบรับตรง มศว 59 ที่นี่

           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบปริญญาตรีผ่านโครงการผลิตทันตแพทยศาสตร์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จำนวนที่รับตรง มศว 59

                - คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 30 คน

คุณสมบัติรับตรง มศว 59

           1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

           2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ำกว่า 3.00

           3. มีผลการสอบ  gat pat 59 ครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และคะแนนขั้นต่ำ ดังนี้

                 - วิชา gat (รหัสวิชา 85)  ค่าน้ำหนักร้อยละ 40 และคะแนนขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
                 - วิชา pat 1 (รหัสวิชา 71) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20 และคะแนนขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30
                 - วิชา pat 2 (รหัสวิชา 72) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40 และคะแนนขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40

           4. ไม่เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ

           5. สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์, มุกดาหาร, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, สระแก้ว และระนอง ตั้งแต่ ม.4 จนถึงสำเร็จการศึกษา โดยไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดเดียวกัน

กำหนดการรับตรง มศว 59

รับตรง มศว 59

หมายเหตุ :

           1. ในวันสอบทุกครั้งให้สวมเครื่องแบบนักเรียน

           2. ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ให้ติดต่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร 02-649-5000 ต่อ 15170

           3. ถ้าสงสัยเกี่ยวกับการสมัครฯ ให้ติดต่อที่งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา โทร 02-649-5000 ต่อ 15716 หรือ 15665

คลิก ระเบียบการรับตรง 59 โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ ระยะที่ 2  ได้ที่นี่

อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย


ภาพและข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 59 มศว โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ ระยะที่ 2 โพสต์เมื่อ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:35:28 3,225 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP