รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)


รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์

           รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร รับตรงเกษตร 59 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ดูรายละเอียด พร้อมเกณฑ์ รับตรง 59

           คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อผ่านรับตรง โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักสูตรที่เปิดรับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์

              - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) จำนวน 40 คน

คุณสมบัติผู้สมัครรับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์


           1. เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

           2. มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย O-NET, GAT และ PAT โดยคิดตามค่าน้ำหนัก ดังนี้

รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์

หมายเหตุ :  O-NET ได้แก่ วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

กำหนดการรับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์

รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์


ภาพและข้อมูลจาก โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) โพสต์เมื่อ 28 เมษายน 2559 เวลา 11:03:24 3,371 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP