หนุนใช้ ม.44 ผ่านร่าง พ.ร.บ.การศึกษา การันตีเงินเดือนครูไม่ต่ำกว่าแพทย์


เงินเดือนครู

          ผู้ตรวจการแผ่นดิน หนุนนายกฯ ใช้มาตรา 44 ผ่านร่าง พ.ร.บ.การศึกษา เพื่อปฏิรูปการศึกษาภายใน 5 ปี เสนอแก้ปัญหาคุณภาพครู เพิ่มประสิทธิภาพ-การันตีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าแพทย์

          วานนี้ (22 เมษายน 2559) นายศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมกับบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงปัญหานโยบายการศึกษา ปัญหาโครงสร้างการศึกษา ระบบจัดการศึกษา รวมถึงปัญหาคุณภาพผู้เรียน ก่อนจัดทำข้อเสนอเป็นข้อมูลสนับสนุนแก่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาใช้ในการปฏิรูปการศึกษาไทยต่อไป

          โดย นายศรีราชา เผยว่า เนื่องจากพบว่าปัญหาการศึกษาไทยก็คือ มีการลงทุนสูงแต่ด้อยคุณภาพ มีแนวโน้มคุณภาพลดลง และไม่มีนโยบายการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ทางผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้เสนอหลักการเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา อาทิ ให้มีการตั้งองค์กรที่มีอำนาจสูงสุด (super board) เพื่อกำหนดทิศทางแผนการพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นช่วง ๆ ปรับเปลี่ยนให้เกิดความทันสมัย โดยยกระดับการศึกษาเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม อ่านออกเขียนได้ และประกอบอาชีพพื้นฐานได้

          นอกจากนี้ยังได้เสนอให้จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ตั้งแต่ปฐมวัยถึง ป.6 และให้แยกสายสามัญและสายอาชีวะตั้งแต่ชั้น ม.1 โดยจัดการเรียนการสอนสายอาชีวะในชั้น ม.1-3 ให้เด็กมีพื้นฐานและทักษะในการทำงาน เมื่อจบชั้น ม.6 สามารถเปลี่ยนไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้

          รวมทั้งยังมีการเสนอให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการสอน มาแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรครู ซึ่งการวัดผลและประเมินผลการศึกษาต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกระดับทั้ง ประเทศ โดยจะใช้ผลสัมฤทธิ์ของเด็กเป็นตัวเลื่อนเงินเดือนครู

          นายศรีราชา กล่าวต่อว่า ยังมีการเสนอให้ตั้งสถาบันครูศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตครูที่มีศักยภาพสูง พร้อมทั้งการันตีเงินเดือนครูต้องไม่ต่ำกว่าแพทย์ เสนอให้ตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาแห่งชาติ มาวางระบบหลักสูตร พัฒนาการศึกษาให้ทันสมัย รวมถึงจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบหลักสูตรการศึกษาของชาติ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาการสอนให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตและวิถีชีวิตของคนไทย

          ทั้งนี้ขอให้นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในการผ่านร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ทั้ง 15 ฉบับที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอ โดยไม่ต้องผ่านที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อจะได้นำข้อเสนอปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติให้ได้อย่างจริงจังและครบถ้วน อย่างช้าภายในไม่เกิน 5 ปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


คิดอย่างไรกับเรื่อง: หนุนใช้ ม.44 ผ่านร่าง พ.ร.บ.การศึกษา การันตีเงินเดือนครูไม่ต่ำกว่าแพทย์ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
หนุนใช้ ม.44 ผ่านร่าง พ.ร.บ.การศึกษา การันตีเงินเดือนครูไม่ต่ำกว่าแพทย์ โพสต์เมื่อ 23 เมษายน 2559 เวลา 10:33:51 21,925 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP