ทุนเรียนต่อ ป.โท-เอก ที่เยอรมนี ปี 54-55


 
 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ประจำปีการศึกษา 2554/2555 (สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) 

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยว่า German Academic Exchange Service (DAAD) จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ประจำปีการศึกษา 2554/2555 สำหรับผู้สมัครจากประเทศกำลังพัฒนาเพื่อไปศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเยอรมนีในหลายสาขา เช่น เศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจ การพัฒนา วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ การเกษตร วนศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข สัตวแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา เป็นต้น

          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้

          - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
          - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี 
          - มีอายุไม่เกิด 36 ปี หรือ 32 ปีในบางหลักสูตร 
          - สำหรับหลักสูตรภาษาเยอรมัน ต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันอย่างน้อยระดบ A2 และมีผลการทดสอบ DSH 2 หรือ TestDaF 4 
          - สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ต้องมีผลการทดสอบ TOEFL (อย่างน้อย 550 paper based, 213 computer based, 80 internet bsed) หรือ IELTS (อย่างน้อยระดับ 6) 

          ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.daad.de/development ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2553


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

 
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนเรียนต่อ ป.โท-เอก ที่เยอรมนี ปี 54-55 โพสต์เมื่อ 10 กรกฎาคม 2553 เวลา 15:43:04 140 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP