ม.มหิดล เชิญชม นิทรรศการ MAX 2010

นิทรรศการแมกซ์ 2010 หรือ MAX 2010 (Media Arts Exhibition)

         
นิทรรศการแมกซ์ 2010 หรือ MAX 2010 (Media Arts Exhibition) นิทรรศการเผยแพร่ผลงาน Final Projects ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และผลงานที่มีความโดดเด่นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สู่สาธารณชน จัดโดยกลุ่มสาขา วิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม (Fine and Applied Arts Division – FAA) 

          นิทรรศการแมกซ์ 2010 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ บริเวณชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ภายในงานประกอบไปด้วย 

          1. ส่วนนิทรรศการ แสดงผลงานของนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม จากสาขาวิชา Entertainment Media Production Program หรือ กลุ่มวิชาศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง มีทั้งผลงานด้านภาพยนตร์ หนังสั้น แอนิเมชั่น และโทรทัศน์ มากกว่า 100 เรื่อง และจากสาขาวิชา Communication Design อาทิ ผลงานภาพวาด งาน 2 มิติประเภทต่างๆ งานออกแบบกราฟฟิก และผลงานที่เป็นงาน 3 มิติ เช่น หุ่นกระดาษ งานปูนพลาสเตอร์ ซึ่งเป็นผลจากการเรียนวิชา Special Effects and Make Up, Space Forms and Materials และการแสดงผลงานการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ครบ 25 ปี วิทยาลัยนานาชาติ โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 170 แบบ จาก 50 โรงเรียนทั่วประเทศ 

          2. ส่วนห้องฉายหนัง (Theater) เป็นการฉายผล งาน Senior Projects ทั้งหมด 24 เรื่อง โดย เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มีทั้งผลงานด้านแอนิเมชั่น หนังสั้น รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ โฆษณา ที่ มีความโดดเด่นและมีความคิดสร้างสรรค์  

          3. กิจกรรมการเสวนา เชิญ ผู้กำกับหนังจาก สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย บรรยายในหัวข้อ "อัตลักษณ์ความเป็นไทยของภาพยนตร์ไทย ในเวทีการประกวดภาพยนตร์นานาชาติ" และหัวข้อ "แนวทางการสร้างบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในอนาคต" 

          4. การอบรม เชิงปฏิบัติการและการสาธิตการถ่ายทำภาพยนตร์ หรือชมบรรยากาศจำลองสภาพเหมือนจริงในห้องส่งสถานีโทรทัศน์ อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติ Stop motion, Special Effects Make up โดยผู้ เชี่ยวชาญการแต่งหน้าระดับมืออาชีพ และการสาธิตการใช้อุปกรณ์การผลิตจริงในห้องส่งสถานีโทรทัศน์ เป็นต้น

          ข้อมูลและรายละเอียดของงานแวะชมไปได้ที่ http://www.muicmax.com/ หรือ http://www.muic.mahidol.ac.th/


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.มหิดล เชิญชม นิทรรศการ MAX 2010 โพสต์เมื่อ 8 กรกฎาคม 2553 เวลา 11:14:45 123 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP