รับตรง 59 ม.แม่ฟ้าหลวง


รับตรง 59 ม.แม่ฟ้าหลวง

          รับตรง 59 แม่ฟ้าหลวง ล่าสุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับตรง 59 รวม 23 สาขาวิชา ดูรายละเอียด รับตรงแม่ฟ้าหลวง 59 ที่นี่

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบรับตรง (ใช้ข้อสอบมหาวิทยาลัย) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กำหนดการรับตรง 59 แม่ฟ้าหลวง

 วัน/เดือน/ปี 
 กิจกรรม
 วันที่ 1-22 เมษายน 2559 
 รับสมัครออนไลน์ทาง www.admission.mfu.ac.th 
 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทาง
www.admission.mfu.ac.th
 วันที่ 21 พฤษภาคม 2559
 สอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 วันที่ 3 มิถุนายน 2559  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง
www.admission.mfu.ac.th

หมายเหตุ : ระบบรับสมัครออนไลน์ จะปิดเวลา 15.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2559


หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับตรง 59 แม่ฟ้าหลวง


รับตรง 59 แม่ฟ้าหลวง


คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครรับตรง 59 แม่ฟ้าหลวง

รับตรง 59 แม่ฟ้าหลวง


เกณฑ์การคัดเลือกรับตรง 59 แม่ฟ้าหลวง

1. รายวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก

รับตรง 59 แม่ฟ้าหลวง

2. องค์ประกอบและค่าน้ำหนักที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

             - คะแนนผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาตามที่กำหนด ค่าน้ำหนัก 10%

             - คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ค่าน้ำหนัก 35%

             - คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/สังคมศึกษา ค่าน้ำหนัก 35%

             - คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ค่าน้ำหนัก 20%

ดาวน์โหลด ระเบียบการคัดเลือก รับตรง 59 แม่ฟ้าหลวง ที่นี่

คลิก สมัครสอบรับตรง 59 แม่ฟ้าหลวง ที่นี่

อัพเดทข่าว
รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย

ภาพและข้อมูลจาก ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, เฟซบุ๊ก ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, เฟซบุ๊ก MFU Photoclub

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 59 ม.แม่ฟ้าหลวง โพสต์เมื่อ 30 มีนาคม 2559 เวลา 11:20:12 3,060 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP