x close

พบคะแนนเฉลี่ย o-net ป.6-ม.3 ไม่ถึงครึ่ง เหตุข้อสอบยาก-เด็กไม่ตั้งใจสอบ


ประกาศผลสอบ o-net 59

          สทศ. ประกาศผลสอบ o-net 59  ป.6-ม.3 แล้ว พบคะแนนเฉลี่ย o-net ไม่ถึงครึ่ง เหตุข้อสอบยาก และไม่มีการนำผลไปใช้ ทำให้เด็กไม่ตั้งใจสอบ

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 รศ. ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ. ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
          สำหรับคะแนนเฉลี่ย o-net ของนักเรียน ป.6 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2557 ยกเว้นวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่คะแนนเฉลี่ยในปีนี้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อย

          โดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ป.6 มีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศผลสอบ o-net 59

วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ จำนวน 716,771 คน

             - คะแนนเฉลี่ย 49.33
             - คะแนนสูงสุด 100.00
             - คะแนนต่ำสุด 0.00

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผู้เข้าสอบ จำนวน 716,784 คน

             - คะแนนเฉลี่ย 49.18
             - คะแนนสูงสุด 98.00
             - คะแนนต่ำสุด 0.00

วิชาภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าสอบ จำนวน 716,780 คน

             - คะแนนเฉลี่ย 40.31
             - คะแนนสูงสุด 100.00
             - คะแนนต่ำสุด 0.00

วิชาคณิตศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ จำนวน 716,684 คน

             - คะแนนเฉลี่ย 43.47
             - คะแนนสูงสุด 100.00
             - คะแนนต่ำสุด 0.00

วิชาวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ จำนวน 716,778 คน


             - คะแนนเฉลี่ย 42.59
             - คะแนนสูงสุด 100.00
             - คะแนนต่ำสุด 0.00

          ขณะที่คะแนนเฉลี่ย o-net ของนักเรียน ม.3 ปรากฏว่า มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2557 ยกเว้นวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

ประกาศผลสอบ o-net 59

วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ จำนวน 656,817 คน

             - คะแนนเฉลี่ย 42.64
             - คะแนนสูงสุด 82.00
             - คะแนนต่ำสุด 0.00

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผู้เข้าสอบ จำนวน 656,724 คน

             - คะแนนเฉลี่ย 46.24
             - คะแนนสูงสุด 98.00
             - คะแนนต่ำสุด 2.00

วิชาภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าสอบ จำนวน 656,701 คน

             - คะแนนเฉลี่ย 30.62
             - คะแนนสูงสุด 96.00
             - คะแนนต่ำสุด 0.00

วิชาคณิตศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ จำนวน 656,491 คน

             - คะแนนเฉลี่ย 32.40
             - คะแนนสูงสุด 100.00
             - คะแนนต่ำสุด 0.00

วิชาวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ จำนวน 656,463 คน

             - คะแนนเฉลี่ย 37.63
             - คะแนนสูงสุด 100.00
             - คะแนนต่ำสุด 0.00

          ด้าน ศ. ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าการที่คะแนนเฉลี่ย o-net ทุกวิชาไม่ถึง 50% นั้น มีสาเหตุมาจากข้อสอบค่อนข้างยาก เนื่องจากผู้สร้างข้อสอบส่วนใหญ่เป็นอาจารย์โรงเรียนสาธิต และเป็นนักวิชาการของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ขณะเดียวกันผลการสอบ o-net ก็ไม่ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากนัก แม้จะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเด็กเข้าเรียนต่อในระดับต่าง ๆ แต่ก็เป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ประกอบกับเด็กส่วนใหญ่ต่างรู้ดีอยู่แล้วว่า แม้จะทำคะแนน o-net ได้ไม่ดี แต่ยังไงก็เรียนจบอยู่ดี จึงทำให้เด็กไม่ตั้งใจสอบ


ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พบคะแนนเฉลี่ย o-net ป.6-ม.3 ไม่ถึงครึ่ง เหตุข้อสอบยาก-เด็กไม่ตั้งใจสอบ อัปเดตล่าสุด 29 มีนาคม 2559 เวลา 11:08:27 12,109 อ่าน
TOP