x close

ธ.กสิกรไทย เปิดสอบชิงทุนศึกษาต่อปริญญาโท 11 ทุน


ธ.กสิกรไทย เปิดสอบชิงทุนศึกษาต่อปริญญาโท 11 ทุน

          ธนาคารกสิกรไทย เปิดสมัครสอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2559 ทั้งสถาบันในประเทศและต่างประเทศ จำนวนรวม 11 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคมนี้

         นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2559 เป็นทุนที่ให้เต็มจำนวน สำหรับการศึกษาสถาบันในประเทศและต่างประเทศ จำนวนรวม 11 ทุน ดังนี้

ทุนการศึกษาต่างประเทศ จำนวน 6 ทุน โดยแบ่งเป็น

ทุนการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 3 ทุน

           - บริหารธุรกิจ
           - การเงิน
           - วิศวกรรมการเงิน
           - บริหารความเสี่ยง
           - ธุรกิจระหว่างประเทศ
           - กฎหมาย
           - ทรัพยากรบุคคล

ทุนการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ, ฝรั่งเศส, สวิตเซอร์แลนด์, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐประชาชนจีน, เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และสิงคโปร์ จำนวน 3 ทุน

           - หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA)

ทุนการศึกษาในประเทศ จำนวน 5 ทุน

           - สาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ
           - สาขาวิชาด้านการเงิน
           - สาขาวิชาด้านวิศวกรรมการเงิน
           - สาขาวิชาด้านารตลาด ภาคภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : ผู้รับทุนต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในประเทศตามที่ธนาคารกำหนดไว้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน

ต่างประเทศ


           - ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
           - จบการศึกษาขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00           
           - มีการผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 80 คะแนน (Internet-based) หรือมีผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.0
           - มีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน หรือผลสอบ GRE อย่างน้อย 1,100 คะแนน

ในประเทศ

           - ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
           - จบการศึกษาขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00      
           - มีผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 80 คะแนน (Internet-based) หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือผลสอบ CU-TEP อย่างน้อย 75 คะแนน หรือ TU-GET อย่างน้อย 550 คะแนน อย่างใดอย่างหนึ่ง

         ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านหลักเกณฑ์จะต้องทำการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้ารอบสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในลำดับสุดท้าย ผู้สมัครที่ได้รับทุนจะเป็นผู้ดำเนินการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่กำหนดด้วยตนเองภายในเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับทุน และหลังจบการศึกษาแล้วจะได้กลับมาปฏิบัติงานที่ธนาคารกสิกรไทยต่อไป

         สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kasikornbank.com และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารมาที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย โทร.02-470-3113

ภาพและข้อมูลจาก ธนาคารกสิกรไทย 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ธ.กสิกรไทย เปิดสอบชิงทุนศึกษาต่อปริญญาโท 11 ทุน อัปเดตล่าสุด 4 เมษายน 2563 เวลา 02:08:21 40,365 อ่าน
TOP