x close

การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) ครั้งที่ 2


การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) ครั้งที่ 2

          การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (Examination for Japanese University Admission for International Student: EJU) ครั้งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่ 5-30 กรกฎาคม 2553 สอบวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553

          การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (Examination for Japanese University Admission for International Student: EJU) เป็นการจัดการสอบขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูงในญี่ปุ่น เพื่อวัดความรู้พื้นฐานวิชาหลักและวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยจะใช้ผลการสอบนี้เป็นเกณฑ์ ในการพิจารณารับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ นอกจากนี้ ผลการสอบ EJU. สามารถนำไปประกอบการรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ประเภทนักศึกษาวิจัย สำหรับทุนประเภทนักศึกษาวิจัยในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

          การสอบนี้ดำเนินการโดย Japan Student Services Organization (JASSO) และได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Monbukagakusho: MEXT) กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) เป็นผู้รับผิดชอบการจัดสอบในสนามสอบกรุงเทพฯ

วิธีการสมัคร

          รับใบสมัครตามสถานที่รับสมัครด้านล่าง พร้อมนำค่าสมัครสอบ 360 บาท และรูปถ่าย 1นิ้ว 3ใบมายื่นสมัคร

สถานที่รับสมัคร

          1. สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (OJSAT)
          1/7 อาคารสีบุญเรือง 2 ชั้น 2 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

          โทร: 0-2234-6951, 02234- 6954, 0-2234-9396-7
          FAX: 0-2234-3725
          Website: http://www.ojsat.or.th/

          2. องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)
          ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ถนนอโศก (สุขุมวิท 21) กรุงเทพฯ

          โทร: 0-2661-7057
          FAX: 0-2661-7058

          สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถสมัครสอบทางไปรษณีย์ โดยส่งธนาณัติค่าสมัคร ประวัติ พร้อมรูปถ่าย1นิ้ว 3 ใบ ให้กับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ กรุณาสอบถามรายละเอียดจากทางสมาคมฯโดยตรงขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) ครั้งที่ 2 อัปเดตล่าสุด 4 กรกฎาคม 2553 เวลา 15:46:00 333 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP