รับตรง 59 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร 4 โครงการพิเศษ


รับตรง 59 ม.ธรรมศาสตร์

        รับตรง 59 ม.ธรรมศาสตร์ เผยรายชื่อ 4 โครงการพิเศษ ที่เปิดรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 59 พร้อมเกณฑ์การคัดเลือก รับตรง มธ. 59

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 รวม 4 โครงการพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการพิเศษที่เปิดรับตรง 59 ม.ธรรมศาสตร์

โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง


          - จำนวนที่รับ 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

          - กำลังศึกษา ม.6 หรือสําเร็จการศึกษา ม. 6 หรือเทียบเท่า
          - ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50

กำหนดการรับสมัคร :

          ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 20 เมษายน 2559

          - คลิกดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร ที่นี่

          - คลิกดาวน์โหลด กำหนดคัดเลือก ที่นี่

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และการจัดการ (ตรีควบโท), วิทยาการประกันภัย, คณิตศาสตร์, สถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          - จำนวนที่รับ 4 สาขา รวม 215 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

          - กำลังศึกษา ม.6 หรือสําเร็จการศึกษา ม. 6 หรือเทียบเท่า

กำหนดการรับสมัคร

          รอบที่ 1 : ตั้งแต่วันนี้ - 21 เมษายน 2559

          รอบที่ 2 : วันที่ 2 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2559

          - คลิกดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร ที่นี่

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          - จำนวนที่รับ 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

          - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

กำหนดการรับสมัคร

          รอบที่ 1  : ตั้งแต่วันนี้ - 22 เมษายน 2559

          รอบที่ 2  : วันที่ 2 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2559

          - คลิกดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร ที่นี่
 
โครงการหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

          - จำนวนที่รับ 100 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

          - สําเร็จการศึกษา ม. 6 หรือ กศน.

กำหนดการรับสมัคร :

          วันที่  2 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2559

          - คลิกดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร ที่นี่

อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เฟซบุ๊ก Thammasat University Official 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 59 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร 4 โครงการพิเศษ โพสต์เมื่อ 17 มีนาคม 2559 เวลา 15:40:06 7,440 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP