รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)


รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์

           รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร รับตรงเกษตร 59 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) ดูรายละเอียด พร้อมเกณฑ์คัดเลือก รับตรง 59

           คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อผ่านรับตรง โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์

              - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) จำนวน 100 คน

คุณสมบัติผู้สมัครรับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์

           1. คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00

           2. มีผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จัดสอบโดยสถาบันทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

           3. มีผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป GAT และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ PAT1 รหัสวิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ จัดสอบโดยสถาบันทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งผลการสอบนั้นยังไม่หมดอายุการใช้คะแนนยื่นในการสมัคร (คะแนน GAT และ PAT มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลสอบในครั้งนั้น)

กำหนดการรับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์

 รายละเอียด 
 วัน/เดือน/ปี 
 รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร  วันที่ 14 มีนาคม - 19 เมษายน 2559 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่ 22 เมษายน 2559
 สอบสัมภาษณ์  วันที่ 24 เมษายน 2559
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ 25 เมษายน 2559
 รายงานตัวเป็นนิสิตและชำระค่ายืนยันสิทธิ์ (ตัวจริง)  วันที่ 26-27 เมษายน 2559
 รายงานตัวเป็นนิสิตและชำระค่ายืนยันสิทธิ์ (ตัวสำรอง) 
 วันที่ 28-29 เมษายน 2559ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, เฟซบุ๊ก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) โพสต์เมื่อ 16 มีนาคม 2559 เวลา 08:41:58 3,229 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP