รับตรง มมส 59 แบบระบบพิเศษ


รับตรง มมส 59

          รับตรง มมส 59 แบบระบบพิเศษ ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศเกณฑ์รับตรง 59 แล้ว ลองไปดูรายละเอียด รับตรง ม.มหาสารคาม 59 กันเลย

          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปฏิทินรับตรง มมส 59

 วัน/เดือน/ปี  กิจกรรม
 วันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 59  เปิดรับสมัครรับตรง มมส 59 ทางเว็บไซต์
http://www.msu.ac.th

หรือ http://www.acad.msu.ac.th
(ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 30 เมษายน 59 เวลา 16.30 น.)
 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 59
 ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครรับตรง มมส 59
ทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th
หรือ http://www.acad.msu.ac.th
 วันที่ 25 พฤษภาคม 59  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะเพิ่มเติม
ทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th
หรือ http://www.acad.msu.ac.th
 วันที่ 31 พฤษภาคม 59  สอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะเพิ่มเติม
 วันที่ 3 มิถุนายน 59  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th
หรือ http://www.acad.msu.ac.th

คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับตรง มมส 59

รับตรง มมส 59

รับตรง มมส 59

รับตรง มมส 59

รับตรง มมส 59

คุณสมบัติผู้สมัครรับตรง มมส 59

          1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 2 ปี (ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558)

          2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน

          3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 6 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

          4. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT อายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ในรายวิชาครั้งที่มีคะแนนสูงสุด

เกณฑ์การคัดเลือกรับตรง มมส 59

กรณีกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

            ส่วนที่ 1 การคิดค่านํ้าหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน และค่านํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จำนวน 3 องค์ประกอบ คิดเป็น 100 %

                องค์ประกอบที่ 1 ค่านํ้าหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 10 %

                องค์ประกอบที่ 2 ค่านํ้าหนักผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 20 %

                องค์ประกอบที่ 3 ค่านํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT อายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 70 %

            ส่วนที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะ/สาขาวิชา

กรณีกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ปวช./กศน. (เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกฯ ทุกสาขาวิชา ยกเว้น คณะการบัญชีและการจัดการ รหัสสาขาวิชา 0901-0910)

            ส่วนที่ 1 การคิดค่านํ้าหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน และค่านํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จำนวน 3 องค์ประกอบ คิดเป็น 100 %

                องค์ประกอบที่ 1 ค่านํ้าหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 10 %

                องค์ประกอบที่ 2 ค่านํ้าหนักผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 20 %

                องค์ประกอบที่ 3 ค่านํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT อายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 70 %

            ส่วนที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบทักษะเพิ่มเติม (บางสาขาวิชา) ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะ/สาขาวิชา

คลิกดู รายละเอียด รับตรง มมส 59 แบบระบบพิเศษ ที่นี่

อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง มมส 59 แบบระบบพิเศษ โพสต์เมื่อ 3 มีนาคม 2559 เวลา 11:36:23 8,443 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP