ทุนการศึกษา ป.โท-เอก ปี 54-55 ที่เยอรมนี

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ประจำปี 2554/2555

         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยว่า German Academic Exchange Service (DAAD) จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ประจำปีการศึกษา 2554/2555 สำหรับผู้สมัครจากประเทศกำลังพัฒนาเพื่อไปศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเยอรมนีในหลายสาขา เช่น เศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจ การพัฒนา วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ การเกษตร วนศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข สัตวแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา เป็นต้น

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้

         - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
         - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี 
         - มีอายุไม่เกิด 36 ปี หรือ 32 ปีในบางหลักสูตร 
         - สำหรับหลักสูตรภาษาเยอรมัน ต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันอย่างน้อยระดบ A2 และมีผลการทดสอบ DSH 2 หรือ TestDaF 4 
         - สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ต้องมีผลการทดสอบ TOEFL (อย่างน้อย 550 paper based, 213 computer based, 80 internet bsed) หรือ IELTS (อย่างน้อยระดับ 6) 

         ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.daad.de/development ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา


 
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนการศึกษา ป.โท-เอก ปี 54-55 ที่เยอรมนี โพสต์เมื่อ 27 มิถุนายน 2553 เวลา 13:51:33 128 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP