โครงการสิ่งประดิษฐ์เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร

 
ก.วิทยาศาสตร์ฯ เชิญชวนผู้สนใจส่งสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเข้าประกวด ในหัวข้อ "เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร"

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนผู้สนใจส่งสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเข้าประกวด ในหัวข้อ "เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร" 

           นางสาวสุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ มีความประสงค์ในการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปีนี้กำหนดหัวข้อสำหรับการประกวด คือ "เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร ประจำปี 2553" ด้วยการเปิดรับสมัครสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็น เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องจักร หรือเครื่องมือ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร โดยที่สิ่งประดิษฐ์คิดค้นดังกล่าวจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นๆ

           สำหรับผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ ผู้สนใจส่งสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเข้าประกวดได้ที่

          สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
          หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 -2333-3931 หรือที่

          มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 333 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
          สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

          ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.most.go.th/ , http://www.clinictech.most.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2553
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

         
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โครงการสิ่งประดิษฐ์เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร โพสต์เมื่อ 27 มิถุนายน 2553 เวลา 11:40:09 915 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP