รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์ แบบใช้คะแนน GAT/PAT-9 วิชาสามัญ

รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์

          รับตรง 59 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครโครงการรับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์ แบบใช้คะแนน GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านโครงการรับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ปโดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการรับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์


รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์

คณะ/สาขาที่เปิดรับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


          - คณะวิศวกรรมศาสตร์
          - คณะวิทยาศาสตร์
          - คณะพยาบาลศาสตร์
          - คณะวิทยาการจัดการ
          - คณะทรัพยากรธรรมชาติ
          - คณะเภสัชศาสตร์
          - คณะอุตสาหกรรมเกษตร
          - คณะศิลปศาสตร์
          - คณะนิติศาสตร์
          - คณะเศรษฐศาสตร์
          - คณะการแพทย์แผนไทย
          - คณะเทคนิคการแพทย์
          - วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


          - คณะศึกษาศาสตร์
          - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          - วิทยาลัยอิสลามศึกษา
          - คณะศิลปกรรมศาสตร์
          - คณะวิทยาการสื่อสาร
          - คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

          - คณะวิศวกรรมศาสตร์
          - คณะการบริการและการท่องเที่ยว
          - คณะวิเทศศึกษา
          - คณะเทคโนโลยีและสิ่งแสดล้อม
          - วิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


          - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
          - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

          - คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
          - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เกณฑ์รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์

รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์

 คลิกดู รายละเอียด รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์ ที่นี่

 อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
เฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University), งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์ แบบใช้คะแนน GAT/PAT-9 วิชาสามัญ โพสต์เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11:58:59 864 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP