โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 54 ณ ประเทศญี่ปุ่นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รุ่นที่ 6 ประจำปี 2554 ณ ประเทศญี่ปุ่น
Mainichi Japanese Exchange Scholarship 2011 ( MJES 2011)


           Mainichi Academic Group ร่วมกับ YES International ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินการเรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กว่า 40 ปี จัดโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) หรือโครงการแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทย 

           โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนได้มีการพัฒนาตนเอง รู้จักการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนพัฒนาความคิดเชิงบวก โดยจะได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เป็นตัวแทนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น และพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นเวลา 10 เดือน 

           ทั้งนี้โครงการจะได้รับสมัครนักเรียนผู้สนใจจะเข้าร่วมโครงการ MJESรุ่นที่6  ประจำปี2554 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจะคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 15 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

          • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
          • เป็นบุคคลอายุ 14-17 ปี หรือเกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2537 – วันที่ 30 มิถุนายน 2540
          • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 หรือเทียบเท่า และต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทย ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ทั้งขณะสมัครและขณะอยู่ในโครงการ 
          • ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศที่มีระยะเวลาเกิน 6 เดือน 
          • มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป
          • มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใดๆที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ 
          • ความประพฤติดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พร้อมเรียนรู้และสามารถในการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมใหม่ 
          • มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น และมีเอกสารแสดงการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่ำ 60 ชั่วโมง หรือมีหลักฐานที่แสดงได้ว่าสามารถเรียนครบ 60 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง

          ขอรับใบสมัครโครงการ MJES ได้ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิทุกสาขา หรือดาว์นโหลดใบสมัครที่ http://www.study-in-japan.com/

          ส่งใบสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร 300 บาท ภายในวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2553ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป         

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 54 ณ ประเทศญี่ปุ่น โพสต์เมื่อ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 18:20:30 124 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP