รับตรง 59 ม.สวนสุนันทา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


รับตรงสวนสุนันทา 59 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

            รับตรง 59 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่วันนี้ - 12 เมษายน ดูข้อมูล รับตรงสวนสุนันทา 59 ที่นี่

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการรับตรงสวนสุนันทา 59 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 กิจกรรม
 วัน/เดือน/ปี
 เปิดรับสมัคร 
  ตั้งแต่วันนี้ - 12 เมษายน 2559
ณ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 1
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
  วันที่ 12 เมษายน 2559
 สอบข้อเขียน   วันที่ 18 เมษายน 2559
 ประกาศผลสอบข้อเขียน
และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
  วันที่ 19 เมษายน 2559
 สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย   วันที่ 19-21 เมษายน 2559
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  วันที่ 25 เมษายน 2559
 รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมเข้าศึกษา 
  วันที่ 25-27 เมษายน 2559

คุณสมบัติผู้สมัครรับตรงสวนสุนันทา 59 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

            - อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา

            - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ

            - เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตปกติ  ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการและถือเป็นที่สุด

            - มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ทั้งนี้น้ำหนักตัวต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง

            - ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจำคุก หรืออยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา

            - คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด


 อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, เฟซบุ๊ก สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 59 ม.สวนสุนันทา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โพสต์เมื่อ 21 มกราคม 2559 เวลา 16:15:28 3,104 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP