รับตรง 59 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตร ศรีราชา


รับตรง 59 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตร ศรีราชา

          รับตรง 59 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับตรง 59 ถึง 12 กุมภาพันธ์นี้ ดูรายละเอียด รับตรง ม.เกษตร 59 ที่นี่

          คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการรับตรง 59 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตร ศรีราชา

รับตรง 59 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตร ศรีราชา

โครงการที่เปิดรับตรง 59 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตร ศรีราชา

โครงการรับตรง

            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

                    - กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) จำนวน 15 คน

                    - กลุ่มวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง จำนวน 10 คน

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ จำนวน 20 คน

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล จำนวน 30 คน

โครงการช้างเผือก

            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

                    - กลุ่มวิชาวิศวกรรมต่อเรือ จำนวน 15 คน

                    - กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) จำนวน 15 คน

                    - กลุ่มวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง จำนวน 10 คน

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ จำนวน 20 คน

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล จำนวน 30 คน

โครงการลูกหลานชาวเรือ

            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

                    - กลุ่มวิชาวิศวกรรมต่อเรือ จำนวน 5 คน

                    - กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) จำนวน 5 คน

                    - กลุ่มวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง จำนวน 5 คน

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ จำนวน 5 คน

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล จำนวน 5 คน

โครงการสามจังหวัดชายแดนใต้

            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

                    - กลุ่มวิชาวิศวกรรมต่อเรือ จำนวน 3 คน

เกณฑ์รับตรง 59 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตร ศรีราชา

โครงการรับตรง

1. พิจารณาจากผลคะแนนการทดสอบ GAT/PAT ดังนี้


            สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

                    - GAT ไม่ต่ำกว่า 2.50
                    - GAT 85 (ความถนัดทั่วไป)
                    - PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)
                    - PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)

            สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และสาขาวิชาการขนส่งทางทะเล

                    - GAT ไม่ต่ำกว่า 2.20
                    - GAT 85 (ความถนัดทั่วไป)
                    - PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)
                    - PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)

2. การสอบสัมภาษณ์

3. การทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ


          สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และกลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

                    - ลุก-นั่ง (Sit Up) 60 วินาที
                    - ยึดพื้นหรือดันข้อ 1 นาที
                    - วิ่งเก็บของ (วิ่งกลับตัว) 10 เมตร
                    - วิ่งระยะไกล (1,000 เมตร)
                    - ว่ายน้ำ 50 เมตร

โครงการช้างเผือก

1. พิจารณาจากผลคะแนนการทดสอบ GAT/PAT ดังนี้


            สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

                    - GAT ไม่ต่ำกว่า 3.00
                    - GAT 85 (ความถนัดทั่วไป)
                    - PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)
                    - PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)

            สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และสาขาวิชาการขนส่งทางทะเล

                    - GAT ไม่ต่ำกว่า 3.00
                    - GAT 85 (ความถนัดทั่วไป)
                    - PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)
                    - PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)

2. การสอบสัมภาษณ์

3. การทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ


          สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และกลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

                    - ลุก-นั่ง (Sit Up) 60 วินาที
                    - ยึดพื้นหรือดันข้อ 1 นาที
                    - วิ่งเก็บของ (วิ่งกลับตัว) 10 เมตร
                    - วิ่งระยะไกล (1,000 เมตร)
                    - ว่ายน้ำ 50 เมตร

โครงการลูกหลานชาวเรือ

1. พิจารณาจากผลคะแนนการทดสอบ GAT/PAT ดังนี้


            สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

                    - GAT ไม่ต่ำกว่า 2.50
                    - GAT 85 (ความถนัดทั่วไป)
                    - PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)
                    - PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)

            สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และสาขาวิชาการขนส่งทางทะเล

                    - GAT ไม่ต่ำกว่า 2.20
                    - GAT 85 (ความถนัดทั่วไป)
                    - PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)
                    - PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)

2. การสอบสัมภาษณ์

3. การทดสอบพลศึกษาและว่ายน้ำ


          สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และกลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

                    - ลุก-นั่ง (Sit Up) 60 วินาที
                    - ยึดพื้นหรือดันข้อ 1 นาที
                    - วิ่งเก็บของ (วิ่งกลับตัว) 10 เมตร
                    - วิ่งระยะไกล (1,000 เมตร)
                    - ว่ายน้ำ 50 เมตร

  โครงการสามจังหวัดชายแดนใต้

1. พิจารณาจากผลคะแนนการทดสอบ GAT/PAT ดังนี้


                    - GAT ไม่ต่ำกว่า 3.00
                    - GAT 85 (ความถนัดทั่วไป)
                    - PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)
                    - PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)

2. การสอบสัมภาษณ์


 อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 59 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตร ศรีราชา โพสต์เมื่อ 20 มกราคม 2559 เวลา 16:01:43 8,095 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP