รับตรง 59 ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัคร 7 โครงการพิเศษ


รับตรง 59 ม.ขอนแก่น

          รับตรง 59 ม.ขอนแก่น ประกาศเปิดรับสมัครรับตรง 7 โครงการพิเศษ พร้อมรายละเอียดโครงการที่เปิดรับตรงทั้งหมด

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ด้วยวิธีพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการพิเศษที่เปิดรับตรง 59

โครงการช้างเผือก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

            จำนวนที่รับ 35 คน

            กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2559

            คลิกดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร ที่นี่

โครงการช้างเผือก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

            จำนวนที่รับ 30 คน

            กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2559

            คลิกดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร ที่นี่

โครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

            จำนวนที่รับ 40 คน

            กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2559

            คลิกดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร ที่นี่

โครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

            จำนวนที่รับ 60 คน

            กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 : ตั้งแต่วันนี้ - 4 มีนาคม 2559

            กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 : วันที่ 1 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2559

            คลิกดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร ที่นี่

โครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

            จำนวนที่รับ 60 คน

            กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 : ตั้งแต่วันนี้ - 4 มีนาคม 2559

            กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 : วันที่ 1 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2559

            คลิกดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร ที่นี่

โครงการพิเศษ สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

            จำนวนที่รับ 80 คน

            กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 : ตั้งแต่วันนี้ - 4 มีนาคม 2559

            กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 : วันที่ 1 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2559

            คลิกดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร ที่นี่

โครงการรับโดยวิธีรับตรง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (เวชนิทัศน์) คณะแพทยศาสตร์

            จำนวนที่รับ 30 คน

            กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 24 เมษายน 2559

            คลิกดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร ที่นี่

 อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, เฟซบุ๊ก Khon Kaen University


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 59 ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัคร 7 โครงการพิเศษ โพสต์เมื่อ 20 มกราคม 2559 เวลา 14:34:24 4,227 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP