ทุนอบรมฟรี ERWM ที่ประเทศญี่ปุ่น

ทุนอบรมฟรี เรื่อง The Program on Occupational Safety and  Health  Management and Work Environment Improvement [ERWM]

          
ด้วย  THE ASSOCIATION FOR OVERSEAS TECHNICAL SCHOLARSHIP  (AOTS) ให้ทุนอบรม  เรื่อง "The Program on Occupational Safety and Health Management  and Work Environment Improvement [ERWM] " ระหว่างวันที่ 6-17 กันยายน  2553 ณ เมือง Yokohama ประเทศญี่ปุ่น รวมเวลา  12 วัน โดยมีเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังต่อไปนี้ 

          (1) Junior managers and/or middle-level staff members to become future leaders of the  employers’ organizations or their member companies. Especially, persons who take up the responsibilities in the field of OSH management. 

          (2) Persons in the member companies who have been  recognized by  the  employers’ organization as suitable to attend the program  and have been  given a letter of recommendation by his/her  employer.

          (3) Persons who can most benefit from and apply the lessons of the program in their daily working environment.

          (4) Persons who are able to fully complete the   program and  to carry out two tasks upon their return home. One task is to make presentation on ‘Action Plan’ on final day of the program. The other is to hand their boss modified ‘Action Plan’ and ‘Evaluation Sheet for dispatched organization’ after their home.(Dispatched organization are requested to send the above-mentioned task sheets to AOTS  through your country’s employers’ organization.)

          (5) Persons who are able to disseminate learning and  knowledge acquired from the program after returning to their organization with the cooperation of employers’ organization.

          (6) Persons who graduated from a four-year course from either a college or university, or have equivalent educational background.

          (7) Persons who are not over the age of 45 and not younger than 26. (*).  Participants’  birthday  should  be  between 18 Sep.  1964  and  17 Sep.  1984.

          (8) Persons who are physically  and  mentally healthy enough  to undergo an intensive program  in  Japan. Not   pregnant  in  case  of  women.

          (9) Persons who have a good command of both written and spoken  English. (If an applicant was not educated in English, attach a document which  proves the participant’s English proficiency if he/she has any certificates that prove his/her English proficiency, e.g., official TOEFL  or  TOEIC  score.)

          (10) Participants  should  not  be  students  or  armed  forces  personnel.

          (11) Persons who have  not attended  any other NICC programs previously in Japan in the past five years. 

          (12) AOTS  ex-participants  who  have  been  awarded  an  AOTS  Scholarship  and  participated  in  an  AOTS  Training program in  Japan  are not entitled to apply  for this program, until six months (183 days)  have passed  since  they  returned  home  from  Japan.

           สภาองค์การนายจ้างฯ  (อีคอนไทย) จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10  มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป  ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่  19  กรกฎาคม 2553 และกำหนดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม  2553  เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบางกอกเคเบิ้ล 2 (ค่าลงทะเบียนสอบท่านละ  1,000 บาท ใช้สิทธิ์สอบได้  2 ครั้ง) เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

1.  ใบสมัคร (Application Form)  จำนวน 1 ชุด  ซึ่งประกอบด้วย

          (1) Application Form  Part 1 "Recommendation (by Employers’ Organization)

          (2) Application Form  Part 2 "Application by Company/ Organization 

          (3) Application Form Part 3 "Personal History and Record  

          (4) 2 copies of a photo (3 cm  x 4 cm) 

          (5) Application Form Part 4 "Medical Check Sheet"  

          (6) One copy  of a passport,  an election card, a driver’s license or any other identification document issued by a public organization in the applicant’s  country containing, in Roman letters, the applicant’s name in full, a photo  of the applicant  and his/her home address  

          (7) Application Form Part 5 "Pre-departure Assignment"  

          (8) Application Form Part 6 "Overseas Travel Insurance Consent Form"  

          (9) Any certificates that prove the applicant’s English proficiency (If an applicant was not education in English ) 

          (10) About of the Handling of Personal Information Concerning Trainees.

          ผู้สนใจที่จะสมัครรับทุนนี้ โปรดติดต่อขอรับใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย  (อีคอนไทย) 231/9 อาคารบางกอกเคเบิ้ล 2  ถนนสารสิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ. 10330 โทรศัพท์ 0-2651-9182-3, 0-2651-9164-65   โทรสาร  0-2651-9181 หรือที่ website:  http://www.econthai.com/ โปรดส่ง E-mail : กลับไปที่  E-mail:  econ@econthai.comขอขอบคุณข้อมูลจาก
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนอบรมฟรี ERWM ที่ประเทศญี่ปุ่น โพสต์เมื่อ 17 มิถุนายน 2553 เวลา 11:06:49 207 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP