รับตรง 59 แพทย์ แม่ฟ้าหลวง


 รับตรง 59 แพทย์ แม่ฟ้าหลวง

          รับตรง 59 แพทย์ แม่ฟ้าหลวง ล่าสุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับตรง 59 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดูรายละเอียด รับตรงแม่ฟ้าหลวง 59 ที่นี่

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรงในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการรับตรง 59 แพทย์ แม่ฟ้าหลวง

รับตรง 59 แพทย์ แม่ฟ้าหลวง

จำนวนที่เปิดรับตรง 59 แพทย์ แม่ฟ้าหลวง

          - นักเรียนจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 18 คน ได้แก่

                 1. จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 คน
                 2. จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คน
                 3. จังหวัดลำปาง จำนวน 1 คน
                 4. จังหวัดแพร่ จำนวน 1 คน
                 5. จังหวัดน่าน จำนวน 1 คน
                 6. จังหวัดลำพูน จำนวน 1 คน
                 7. จังหวัดพะเยา จำนวน 1 คน
                 8. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 คน
                 9. จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 คน
                 10. จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 คน
                 11. จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 คน
                 12. จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 คน
                 13. จังหวัดตาก จำนวน 1 คน
                 14. จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 คน
                 15. จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 คน
                 16. จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 คน
                 17. จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 คน

          - นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 14 คน (ยกเว้นนักเรียนจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ)

คุณสมบัติผู้สมัครรับตรง 59 แพทย์ แม่ฟ้าหลวง

          - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือกำลังศึกษา ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

          - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

          - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

          - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

          - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

เกณฑ์การคัดเลือกรับตรง 59 แพทย์ แม่ฟ้าหลวง

รับตรง 59 แพทย์ แม่ฟ้าหลวง


 อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, เฟซบุ๊ก ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 59 แพทย์ แม่ฟ้าหลวง โพสต์เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09:14:31 5,426 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP