x close

ขอเชิญชม จุฬาลงกรณ์ ซิมโฟนี ออร์เคสตรา

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมการแสดงดนตรีโดย วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ ประกอบด้วยนักเรียน นิสิตปัจจุบัน บัณฑิต นักศึกษาจากหลายสถาบัน และนักดนตรีอาชีพจากวงต่าง ๆ โดยจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านดนตรีให้กับกลุ่มเยาวชน รวมถึงเป็นศูนย์กลางของดนตรีในประเทศ การแสดงแต่ละครั้งได้มีการคัดเลือกบทเพลงที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และเหมาะแก่การให้การศึกษาทางดนตรีแก่เยาวชนผู้ร่วมบรรเลงและเข้าชมทั้งสิ้น

          และในการแสดงครั้งนี้วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ จะนำเสนอบทเพลงคลาสสิกที่ทรงคุณค่าของโลก 3 บทเพลงด้วยกัน คือบทโหมโรง Der Freischutz จากอุปรากรชื่อเดียวกัน ผลงานการประพันธ์ของ Carl Maria von Weber, Violin Concerto in D minor, Op.47 ผลงานการประพันธ์ของ Jean Sibelius โดยทางวงได้เชิญ สิทธิชัย เพ็งเจริญ บัณฑิตจากภาควิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าวง (Concertmaster) ของ Thailand Philharmonic Orchestra และบทเพลง Symphony No.7 in A Major, Op.92 ผลงานการประพันธ์ของ Ludwig Van Beethoven อำนวยเพลงโดย ผศ.นรอรรถ จันทร์กล่ำ อาจารย์ประจำภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

          ดูแลการฝึกซ้อมโดยผศ. พอ.ชูชาติ พิทักษากร ศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดำเนินการจัดแสดงโดยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแสดงดนตรีดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

          สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งเป็นหมู่คณะได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-3635
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ขอเชิญชม จุฬาลงกรณ์ ซิมโฟนี ออร์เคสตรา อัปเดตล่าสุด 8 มิถุนายน 2553 เวลา 17:37:32 216 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP