x close

หอศิลป์ มข. เชิญชม นิทรรศการ ภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์


หอศิลป์ มข. เชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ โดย ผศ. อิทธิ คงคากุล และ รศ. สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย

          หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์  "Creative Photography" โดย ผศ. อิทธิ คงคากุล และ รศ. สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย ซึ่งจะนำมาจัดแสดงให้ชมกันกว่า ๘๐ ชิ้นงาน ในระหว่างวันที่ ๑-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ผศ. อิทธิ คงคากุล เป็นผู้หนึ่งที่ได้บุกเบิกหลักสูตรศิลปะภาพถ่ายในประเทศไทย ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังเป็นศิลปินไทยคนแรกๆที่นำสื่อภาพถ่ายมาสร้างสรรค์ศิลปะ อีกด้วย สำหรับ รศ. สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย เป็นศิลปินภาพถ่ายที่มีบทบาทในวงการทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เคยได้รับรางวัลในการประกวดถ่ายภาพที่สำคัญหลายรางวัล เนื้อหาเรื่องราวส่วนใหญ่สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนทั้งที่อยู่ในเมืองและชนบท โดยเฉพาะเรื่องประเพณี ๑๒ เดือน

          ในโอกาสที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดดำเนินการมาครบปีที่ ๑๒ ของการก่อตั้ง จึงจะได้นำเสนอ นิทรรศการศิลปะภาพถ่าย ๒ บุคลิกของ ๒ ศิลปิน มาจัดแสดงให้ชมกัน เพื่อเผยแพร่ผลงานภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ทั้งในรูปของนามธรรม และรูปธรรม อันเป็นศิลปะอีกสาขาหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไปในยุคปัจจุบัน มานำเสนอเพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างศิลปินและผู้ที่สนใจ สอบถามรายละเอียด 0-4333-2035   

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย เนตรนภา โสภะสุนทร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หอศิลป์ มข. เชิญชม นิทรรศการ ภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ อัปเดตล่าสุด 8 มิถุนายน 2553 เวลา 17:02:00 339 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP