ม.รังสิต ขยายเวลาการรับสมัคร นักศึกษาใหม่

ม.รังสิต ขยายเวลาการรับสมัคร นศ.ใหม่ ระดับปริญญาตรี ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 53

          มหาวิทยาลัยรังสิต ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาที่ 1/2553 โดยการยื่นผลการเรียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 หรือติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครได้ที่ http://www.rsu.ac.th/admission/detail53013.htm

          ผู้ที่สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานรับนักศึกษา ห้อง1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิตทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครสอบ ชุดละ 300 บาท หรือ สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.rsu.ac.th/ พร้อมพิมพ์เอกสารใบสมัครออนไลน์และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัคร มายื่นและชำระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา ห้อง1-103 ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

          สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สามารถสมัครเรียนได้โดยการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละคณะ/ วิทยาลัย

          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5500-10 โทรสาร 0-2997-2394 e-mail: info@rsu.ac.thขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.รังสิต ขยายเวลาการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ โพสต์เมื่อ 3 มิถุนายน 2553 เวลา 15:11:48 201 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP