x close

ขอเชิญอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในคน

ฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญอบรม หลักสูตร "หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในคน" วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553  

          ฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัยในคน ทั้งในระดับคณะ/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในคน” ซึ่งฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และชมรมจริยธรรม การวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) กำหนดจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ การดำเนิน โครงการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์และเกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ โดยกำหนดจัดในวัน เวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้

                    วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553 
                    ระหว่างเวลา 8.30 น. 16.30 น. 
                    ณ ห้องสโมสรคณะแพทยศาสตร์ อาคารคุณากร ชั้น 4 
                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 

          ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อเพื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ 

                    งานวางแผนและบริหารงานวิจัย 
                    โทร. 0 2564 4440 ต่อ 1816-7
                    โทรสาร 0 2564 3937 
                    address:
turesearch@yahoo.com 
                   

          ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2553
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ขอเชิญอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในคน อัปเดตล่าสุด 3 มิถุนายน 2553 เวลา 14:49:54 226 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP