x close

สกอ. ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาทุน ครูพันธุ์ใหม่


สกอ. ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาทุน "ครูพันธุ์ใหม่" (กระทรวงศึกษาธิการ)

         
โครงการครูพันธุ์ใหม่เดินหน้า สกอ. เตรียมคัดนิสิต-นักศึกษา ปี 52 นำร่องผลิต 2,000 ราย พร้อมหนุนทุนครูพันธุ์ใหม่ เปิดรับสมัคร 7- 9 มิ.ย. นี้

          เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2553 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2552 และการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิต ปีการศึกษา 2553 โดยมี ศ.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ พร้อมด้วย รศ.สมบัติ นพรัก นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ นายพิษณุ ตุลสุข และนายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล เข้าร่วมในการชี้แจง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร

          โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นในภาพรวมของประเทศ เพื่อผลิตครูมืออาชีพที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู โดยดึงดูดคนดี คนเก่ง มาศึกษาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น ทั้งนี้จะผลิตครูในสาขาวิชาและพื้นที่ที่เป็นความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครู ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นต้น โดยมีเงื่อนไขผูกพันให้นิสิต/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องบรรจุเข้ารับราชการครู

          สำหรับในปีการศึกษา 2552 ที่ผ่านมา สกอ.ได้ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง กรณีการรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี (รุ่นปีการศึกษา 2552 และ2553) ซึ่งคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี รับทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ รูปแบบที่ 2 การประกันการมีงานทำ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 และเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 ได้ประกาศผลการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิต โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ที่มีความเชี่ยวชาญการผลิตครูในสาขาวิชาตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 45 สถาบัน 138 หลักสูตร

          ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ได้กำหนดเป้าหมายการคัดเลือกนักศึกษาทุน รุ่นปีการศึกษา 2552 จำนวน 2,000 คน แบ่งเป็น ครูสังกัด สพฐ. จำนวน 1,867 คน ครูสังกัด สอศ. จำนวน 133 คน ซึ่งผู้สมัครรับทุนต้องมีคุณสมบัติครบ และผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับรายละเอียดเกณฑ์ทั้งหมด สามารถดูได้ที่
      
       http://www.satit.mua.go.th/newspaper/anc_doc/20100430103605.pdf


ปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552

ประกาศรับทุน


          3 มิถุนายน 2553 (http://www.mua.go.th/)
      
รับสมัคร

          7-9 มิถุนายน 2553 ณ สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครรับทุนกำลังศึกษาอยู่ และได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตครูโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552

สอบสัมภาษณ์

          11 มิถุนายน 2553

ส่งข้อมูลนักศึกษาและคะแนน

          14 มิถุนายน 2553 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พิจารณาเขตพื้นที่การศึกษาให้กับผู้สมัคร

          18-19 มิถุนายน 2553 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือก

          22 มิถุนายน 2553 (http://www.mua.go.th/)
      
รายงานตัวและทำสัญญารับทุน

          28 มิถุนายน 2553

ส่งรายงานผลการจัดทำสัญญารับทุน

          1 กรกฎาคม 2553

ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน

          2 กรกฎาคม 2553 ณ สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครรับทุนกำลังศึกษาอยู่ และได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตครูโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552
 


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สกอ. ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาทุน ครูพันธุ์ใหม่ อัปเดตล่าสุด 3 มิถุนายน 2553 เวลา 11:51:11 995 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP