x close

ทุนอบรมระยะสั้น ณ ประเทศโปรตุเกส

 

ทุนอบรมระยะสั้น ณ ประเทศโปรตุเกส (กระทรวงศึกษาธิการ) 

          กองทุนการศึกษาประเทศโปรตุเกส มอบทุนฝึกอบรมระยะสั้น แก่นักศึกษาต่างชาติ มาศึกษายังประเทศโปรตุเกส โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะทุน

          1. ทุนนี้มอบแก่ผู้สมัครจากประเทศแถบตะวันออกไกล ซึ่งต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น ช่วงเวลาหนึ่ง
          2. ระยะเวลาสนับสนุนขั้นต่ำ 15 วัน ขั้นสูงสุด 90 วัน
          3. ไม่รับใบสมัครเพื่อศึกษาภาษาโปรตุเกสหรือภาษาตะวันออก
          4. ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากสมัครเข้าฝึกอบรมในสาขาวิชาต่อไปนี้ คือ ศิลปะพลาสติก, ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์ศิลปะ, มรดกทางวัฒนธรรม, การออกแบบ, การถ่ายภาพ, สถาปัตยกรรม, งานพิพิธภัณฑ์, การอนุรักษ์และการฟื้นฟู
          5. จำนวนเงินที่กองทุนจะมอบให้ผู้ขอรับทุน ขึ้นอยู่กับสถานที่และระยะเวลาที่เข้าอบรม
          6. กองทุนจะเป็นผู้จ่ายค่าเดินทาง (ไป/กลับ) ระหว่างประเทศของผู้รับทุนจนถึงประเทศโปรตุเกส

รายละเอียดการสมัคร

          ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มที่จัดทำโดยกองทุนภาคพื้นตะวันออกโดยสมบูรณ์ รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

          -  ระเบียนสะสม
          -  เอกสารพิสูจน์ว่าผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าฝึกอบรมตามหลักสูตร ที่ต้องการเข้าร่วม
          -  รายละเอียดของหลักสูตร, ช่วงเวลาการฝึก หรือปฏิบัติการภาคสนาม  และระยะเวลาประเมินที่ต้องการเพื่อสำเร็จโครงการ
          -  หลักฐานแสดงว่าอาจารย์ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง เห็นชอบที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ หรือหลักฐานตอบรับจากสถาบันของโปรตุเกสซึ่งผู้ขอรับทุนต้องการไปดำเนิน โครงการ
          -  จดหมายรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่านที่มีชื่อเสียงในเรื่องที่ผู้ขอรับทุนจะทำโครงการ

ระยะเวลารับสมัคร

          ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2010

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย 26 Bush Lane กรุงเทพ 10500 โทร. 0-2234-2123  โทรสาร 0-2238-4275
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
 

          
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนอบรมระยะสั้น ณ ประเทศโปรตุเกส อัปเดตล่าสุด 3 มิถุนายน 2553 เวลา 11:36:20 359 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP