โครงการค่ายเยาวชนไทย-รัสเซีย ปี53 (OKEAN)

 
โครงการค่ายเยาวชนไทย-รัสเซีย ประจำปี 2553 (OKEAN)
รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Okean ที่รัสเซีย

          กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทย-รัสเซีย ประจำปี 2553 โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุระหว่าง 15-17 ปี เพื่อทำการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทย จำนวน 10 คน เดินทางไปเข้าค่ายเยาวชน Okean เมืองวลาดิวอสตอก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 8 กันยายน 2553 ระยะเวลา 21 วัน โดยฝ่ายรัสเซียจะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะค่าอาหาร และที่พัก ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนอาจพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางตาม ความเหมาะสม 

          ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียด พร้อมแนบผลงานทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานอื่นๆ ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ไปยัง

          สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
          ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
          กรุงเทพมหานคร 10300
          โทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 117 หรือ 115 

          หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2553

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โครงการค่ายเยาวชนไทย-รัสเซีย ปี53 (OKEAN) โพสต์เมื่อ 2 มิถุนายน 2553 เวลา 15:37:09 106 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP