วิศวะขู่ ไม่ปรับ admission หนีรับตรง

 
วิศวะขู่"แอดฯ""ไม่ปรับ"หนีรับตรง (ไทยโพสต์)

         
ไทยโพสต์ 0 วิศวะชงปรับองค์ประกอบแอดมิชชั่นปี 56 ไม่เอาโอเน็ต ลด GPAX เหลือ 10% เพิ่มน้ำหนัก PAT 3 เป็น 50% หลังผลวิจัยชี้ชัดเด็กวิศวะผ่านรับตรงมีคุณภาพมากกกว่าแอดมิชชั่นกลาง ขู่ไม่ปรับจะหนีไปรับตรงเพิ่ม

          รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ในฐานะหัวหน้าโครงงานวิจัยผลสัมฤทธิ์ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ระบบรับตรง กับผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2550-2551 ของมหาวิทยาลัยรัฐ 12 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ธรรมศาสตร์, ม.เชียงใหม่, ม.ขอนแก่น, ม.เกษตรศาสตร์, ม.สงขลานครินทร์, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ม.เทคโนโลยีสุรนารี, ม.นเรศวร, ม.มหิดล , ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และได้ข้อสรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ผ่านระบบรับตรงมีประสิทธิ์ภาพมากกว่านักศึกษาที่ผ่านระบบแอดมิชชั่น โดยดูจากตัวชี้วัด 3 ด้าน ได้แก่ 

          1. การถูกรีไทน์ และการลาออกของนักศึกษาจากแอดมิชชั่นสูงกว่ารับตรง 
          2. คะแนนเฉลี่ยของวิชาพื้นฐานวิศวะ เช่น แคลคูลัส เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ กลุ่มแอดมิชชั่นต่ำกว่ากลุ่มรับตรง
          3.คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย (GPAX) กลุ่มแอดมิชชั่นต่ำกว่ากลุ่มรับตรงด้วย


          จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบและค่าน้ำหนักที่นำมาใช้ในแอดมิชชั่นของวิศวะขณะนี้ยังไม่เหมาะสม ดังนั้นตนจึงได้เสนอให้ที่ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต้องปรับองค์ประกอบและค่าน้ำหนักแอดมิชชั่นปี 2556 ใหม่ โดยใช้องค์ประกอบดังนี้

          GPAX 10% การวัดความถนัดทั่วไป (GAT) 20% และความถนัดวิชาชีพ (PAT) 70% แบ่งเป็น ความถนัดด้านคณิตศาสตร์ (PAT 1) 20% และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) เป็น 50%, GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 15% และ PAT 35% แบ่งเป็นความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) สัดส่วน 15% และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) 20% ซึ่งตนหวังว่า ทปอ.จะเห็นด้วย แต่ถ้าไม่เห็นด้วยคณะวิศวะคงจะต้องไปรับนักศึกษาผ่านระบบรับตรงมากขึ้น 80-90% ขณะที่รับผ่านแอดมิชชั่นเพียง 10-20%


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

                   
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิศวะขู่ ไม่ปรับ admission หนีรับตรง โพสต์เมื่อ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 15:19:03 167 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP