รับตรง 59 คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร

รับตรง 59 ม.ศิลปากร

            รับตรง 59 มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับตรง 2 โครงการ คณะโบราณคดี ดูข้อมูลโครงการที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับตรง 59 ที่นี่

            มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะโบราณคดี ประจำปีการศึกษา 2559 ในโครงการรับตรง และโครงการผู้มีความสามารถพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการรับตรง 59 ม.ศิลปากร

รับตรง 59 ม.ศิลปากร

สาขาที่เปิดรับตรง 59 ม.ศิลปากร

โครงการรับตรง

            สาขาวิชาโบราณคดี จำนวน 20 คน

            สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ จำนวน 20 คน

            สาขาวิชามานุษยวิทยา จำนวน 20 คน

            สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 30 คน

            สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 25 คน

            สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จำนวน 20 คน

            สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จำนวน 15 คน

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวัฒนธรรมและท้องถิ่น ดนตรีไทย และขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น

            สาขาวิชาโบราณคดี จำนวน 5 คน

            สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จำนวน 5 คน

            สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครรับตรง 59 ม.ศิลปากร

โครงการรับตรง

             - กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6  หรือ เทียบเท่า

             - กรณีสำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.0 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชาตลอดหลักสูตร (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.5

             - กรณีกำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.0 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชา (GPA) 5 ภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.5

             - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส รับเฉพาะสายการเรียนศิลป์ภาษา (ฝรั่งเศส)

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวัฒนธรรมและท้องถิ่น ดนตรีไทย และขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น

             - กำลังศึกษา ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ม.6  หรือเทียบเท่า

             - เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท้องถิ่นว่าเป็นผู้มีความสามารถด้านวัฒนธรรมและท้องถิ่น (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมท้องถิ่น) ดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิมหรืออักษรโบราณท้องถิ่น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี

             - กรณีสำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.0 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชาตลอดหลักสูตร (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.5 

             - กรณีกำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.0 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชา (GPA) 5 ภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.5

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

             - กรณีสำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.0 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชาตลอดหลักสูตร (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.0 

             - กรณีกำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.0 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชา (GPA) 5 ภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.0

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

             - กรณีสำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.0 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชาตลอดหลักสูตร (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.5 

             - กรณีกำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.0 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระรายวิชา (GPA) 5 ภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.5

เกณฑ์การคัดเลือกรับตรง 59 ม.ศิลปากร

โครงการรับตรง

รับตรง 59 ม.ศิลปากร

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวัฒนธรรมและท้องถิ่น ดนตรีไทย และขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น

รับตรง 59 ม.ศิลปากร อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เฟซบุ๊ก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร   

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 59 คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 14:34:04 839 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP