ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่นที่ 50

 
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่นที่ 50

           เอเอฟเอสประเทศไทยกำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 50 พ.ศ.2554-2555 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17-28 พฤษภาคม 2553

คุณสมบัติผู้สมัคร

           1.สัญชาติไทย
           2.ต้องเกิดระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2536 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2538
           3.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรือเทียบเท่า และต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ
           4.ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศที่มีระยะเวลา มากกว่า 6 เดือน หากเคยพำนักอยู่ในต่างประเทศต้องกลับมาพำนักในประเทศไทย และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
           5.เ ป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
           6.ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ ไทรอยด์ เบาหวาน เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศอุปถัมภ์ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาตัดสินเด็ดขาดโดยแพทย์ที่มูลนิธิ มอบหมาย
           7.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมภาคสุดท้าย (GPA) ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการและก่อนออกเดินทางไปยังประเทศอุปถัมภ์ไม่ต่ำกว่า 2.30

หลักฐานการสมัคร

           1.ขอรับใบสมัครได้จากศูนย์ประสานงานการสอบเอเอฟเอส (เอเอฟเอสเขต/จังหวัด) ทุกแห่ง
           2.รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 2 รูป สีหรือขาวดำ สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ไม่สวมแว่นดำ ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (สำหรับติดใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบ)
           3.ยื่นใบสมัครที่ติดรูปถ่ายและกรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมลายเซ็นผู้สมัครและผู้ปกครอง ณ ศูนย์ประสานงานเอเฟเอส (เอเอฟเอสเขต/จังหวัด) และโรงเรียนในสังกัด
           4.ค่าสมัคร 200 บาท

ค่าใช้จ่ายสมทบ

           - นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ณ ประเทศโบลิเวีย คอสตาริกา โดมินิกัน อียิปต์ อินเดีย มาเลเซีย ปานามา ปารากวัย เปรู ฟิลิปปินส์ ตุรกี เวเนซุเอลา และประเทศที่นอกเหนือจากที่ระบุในลำดับต่อ ๆ ไปต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 290,000 บาท
           - นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ณ ประเทศอาร์เจนตินา เบลเยียม บราซิล ชิลี เช็ก ฮังการี ลัตเวีย เนเธอร์แลนด์ เม็กซิโก โปรตุเกส แอฟริกาใต้ ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุน 320,000 บาท
           - นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ณ ประเทศออสเตรีย จีน เดนมาร์ก สเปน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซีย สวีเดน ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุน 350,000 บาท
           - นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ณ ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา  ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 390,000 บาท

           หมายเหตุ :  ทุนการศึกษามูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย เป็นทุนเต็มจำนวนเงินบริจาคสมทบทุนของแต่ละประเทศเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่ เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้มีสิทธิ์รับทุนคือผู้ที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีรายได้รวมกันแล้วไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และผู้ที่สมัครขอทุนนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกประเทศ และต้องเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์ที่มูลนิธิกำหนดให้เท่านั้น ทุนเต็มจำนวนสำหรับเยาวชนไทยมุสลิม ร่วมในโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนมุสลิมและชาวอเมริกัน

           สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูประสานงานเอเอฟเอสโรงเรียน (กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ งานแนะแนว และ/หรืองานประชาสัมพันธ์โรงเรียน) ฝ่ายพัฒนาอาสาสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ สำนักงานมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย โทร.0-2980-1002-6 ต่อ 502-508 หรือ http://www.afsthailand.org/


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก afsthailand.org

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่นที่ 50 โพสต์เมื่อ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 14:49:56 283 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP